Kyyveden tilasta on käynnissä kysely

2.7.2023 Ajankohtaista
Talkkarihanke
Heinolanjoki tuo Pitkäahon soisten alueiden vesiä Lonkarinjoen kautta Kyyveteen. Kevään sulamisvesien pauhua Saksalanharjun kohdalla, jossa joki alittaa kantatie 72:n.
Järvellä on oma valuma-aluetalkkari.

Kyyvedelle nimitettiin keväällä oma valuma-aluetalkkari, ja nyt alueen ihmiset voivat vastata avoinna olevaan kyselyyn. Sillä haetaan kokemuksia ja kehittämisajatuksia Kyyveden tilasta.
Linkki kyselyyn on avoinna hankkeen käytännössä toteuttavan ProAgrian sivuilla. Kyselyssä voi kertoa, mikä on oma kokemus vesistön kehityksestä viime vuosina. Kysely pyytää myös ehdotuksia toimenpiteiksi, joilla järven ja sen valuma-alueiden tilaa voisi pitää yllä tai kohentaa.
Kyselyn kautta voi myös tarjoutua osallistujaksi hankkeisiin. Valuma-aluetalkkari Eeva Lahtinen kertoo, että kyselyyn on jo saatu hyvin vastauksia.
– Kyyveden lähivaluma-alueesta on ollut paljon kiinnostusta. Osa vastanneista on tarjonnut sopivia kohteitakin.
Talkkarihankkeessa valitaan Ely-keskuksen kanssa kaksi kohdetta, joita rahoitetaan. Lahtinen sanoo, että samalla voidaan katsoa, onko useammallekin kohteelle jotain muita rahoituslähteitä.

Kyselyn taustamateriaalissa on kartat, jotka kuvaavat Kyyveden eri alueiden nykytilannetta. Paras ekologinen tila on järvillä, jotka sijaitsevat valuma-alueen reunoilla. Esimerkiksi pohjoisessa Naarajärvi, lännessä Ylemmäinen, lounaiskulmassa Soukkio ja Valkeajärvi.
Vuonna 2019 tehdyn pintavesien ekologisen tilan riskiarvion mukaan toimenpiteitä tarvitaan eniten esimerkiksi Hirviselällä ja Suovunselällä ja Nykälänjoen alueella.

 

PETRI P. PENTIKÄINEN

+1
2
+1
0
+1
0
+1
0
+1
0