1. Rekisterinpitäjä

Nimi:                                  Haumedia Oy
Y-tunnus:                          2171939-9
Osoite:                               Pulttikatu 2
Postinumero:                    50100
Postitoimipaikka:              Mikkeli

  1. Rekisteriasioista vastaava henkilö

Yritys:                                 Haumedia Oy
Nimi:                                  Jarno Laatikainen
Osoite:                               Pulttikatu 2
Postinumero:                    50100
Postitoimipaikka:              Mikkeli
Puhelinnumero:                +358440211291
Sähköposti:                       jarno.laatikainen@haumedia.fi 

  1. Rekisterin käyttötarkoitus

Kerättäviä henkilötietoja käytetään henkilötietolain mukaisessa tarkoituksessa, kuten asiakassuhdetta ylläpitävät markkinointitoimenpiteet, palvelujen ja liiketoiminnan kehittäminen sekä tutkimus ja tilastointi.

  1. Tietojen keräämisen ja käsittelyn peruste

Asiakkaiden tietoja kerätään ja käsitellään asiakkaan tätä nimenomaista tarkoitusta varten antamalla suostumuksella.

  1. Rekisterin tietosisältö

Käsiteltäviin tietoihin lukeutuvat muun muassa IP-osoite, nimi, osoite, puhelinnumero ja sähköpostiosoite.

  1. Tietojen säilytysaika

Henkilötiedot säilytetään niin kauan kuin niitä tarvitaan kohdassa 3 mainittujen käyttötarkoitusten toteuttamiseksi. Tämän jälkeen tiedot poistetaan viipymättä.

  1. Säännönmukaiset tietolähteet

Rekisteriin kerätään tietoja ensisijaisesti henkilöltä itseltään.

  1. Säännönmukaiset tietojen luovutukset ja tietojen siirto EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle

Tietoja ei säännönmukaisesti luovuteta yrityksen ulkopuolelle. Osa yrityksen käyttämistä ulkopuolisista palvelun- tai ohjelmistontarjoajista saattaa säilyttää tietoja EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolella.

  1. Rekisterin suojaus

Tiedot siirretään SSL-suojatun yhteyden ylitse. Digitaalisessa muodossa olevat tiedot on suojattu palomuurilla, käyttäjätunnuksin ja salasanoin. Tietojen käyttöoikeus on vain niillä rekisterinpitäjän palveluksessa olevilla henkilöillä, jotka tarvitsevat tietoja tehtävissään.

  1. Rekisteröidyn oikeudet

Rekisteröidyllä on oikeus tarkastaa, mitä häntä koskevia tietoja henkilötietorekisteriin on talletettu. Kirjallinen tarkastuspyyntö tulee lähettää allekirjoitettuna rekisteriasioista vastaavalle henkilölle. Tarkastusoikeus on maksuton enintään kerran vuodessa toteutettuna.

Rekisteröidyllä on oikeus vaatia virheellisten tai vanhentuneiden tietojen oikaisua tai poistamista tai tietojen siirtoa järjestelmästä toiseen. Hänellä on myös oikeus rajoittaa tai vastustaa tietojensa käsittelyä EU:n tietosuoja-asetuksen artiklojen 18 ja 21 mukaisesti.

Rekisteröidyllä on oikeus peruuttaa aiemmin antamansa suostumus tietojen käsittelylle tai tehdä henkilötietojensa käsittelyyn liittyvistä seikoista valitus valvontaviranomaiselle.

Rekisteröidyllä on oikeus kieltää tietojensa käyttö suoramarkkinointitarkoituksiin.

11. Tietojen luovutus kolmansille osapuolille

Verkkosivuston toiminnallisuuden varmistamiseksi jotkin tiedot sivustolta välittyvät kolmansille osapuolille esimerkiksi keskustelun mahdollistamiseksi. Tällaisia tietoja kerätään evästeiden avulla.

Evästeitä käytetään myös personoidun sisällön mahdollistamiseksi. Sivustollamme on käytössä myös muita kolmannen osapuolen seurantatekniikoita, kuten Googlen ja Facebookin tekniikoita. Näiden kautta pystymme mm. analysoimaan ja kehittämään sivustomme toimintaa, kohdentamaan verkkosivustosisältöä sekä kohdentamaan mainossisältöä.

 

Päivitetty 14.12.2022