Mikkelistä löytyi lähes 900 hehtaaria potentiaalisia aurinkovoima-alueita

15.5.2023 Ajankohtaista

Mikkelissä on mahdollisuuksia lähes 900 megawatin aurinkovoimakapasiteetin rakentamiseen. Potentiaaliset tuotantokohteet tunnistettiin kartta-, paikkatieto- ja kaavoitusaineiston perusteella Mikkelin kehitysyhtiö Miksei Oy:n, Mikkelin kaupungin maankäytön ja energia-alan asiantuntijoiden yhteistyössä.
Tuulivoiman rakentaminen on Etelä-Savossa haasteellista asutuksen, luontoarvojen ja puolustusvoimien ilmavalvontatutkien vuoksi. Potentiaalisia tuulivoima-alueita löytyy lähinnä Pieksämäeltä ja Kangasniemeltä. Tämän vuoksi katse on Mikkelissä suunnattu aurinkoenergian mahdollisuuksiin.

Nyt julkaistussa selvityksessä pyrittiin tunnistamaan alueita eri kokoluokista huomioiden muun muassa etäisyys olemassa olevaan sähköverkkoon. Potentiaalisimmiksi alueiksi valikoitui kahdeksan kohdetta. Näistä kaupungin omistamilla maa-alueilla sijaitsee viisi kohdetta. Loput kolme sijaitsevat yksityisten maanomistajien alueella. Selvityksen pienimmät kohteet olivat alle 10 hehtaaria ja suurimmat yli 500 hehtaaria.
-Aurinkovoiman rakentamismahdollisuudet ovat jo herättäneet kiinnostusta yritysten taholta. Toivomme selvitystyön aktivoivan myös uusia potentiaalisia aurinkovoimakehittäjiä, ohjelmajohtaja Jussi Heinimö Mikkelin kehitysyhtiö Miksei Oy:stä toteaa.
Maakunnan energiaomavaraisuus on nykyisellään heikko, sillä kulutetusta sähköstä vain murto-osa tuotetaan paikallisesti.
-Aurinkovoimainvestoinnit mahdollistaisivat uusiutuvan energian tuotannon lisäämisen maakunnassa, tukisivat vihreää siirtymää, lisäisivät omavaraisuutta energiantuotannossa ja edistäisivät vetytalouteen liittyvien tulevaisuuden investoin­tien toteuttamista maakunnassa, toteaa kehitysyhtiön toimitusjohtaja Timo Paakki.
Investoinnit toisivat mukanaan myös toivottuja tuloja aluetalouteen. Tähän mennessä tuloista ovat nauttineet käytännössä paikkakunnat, joilla tuulivoimarakentaminen on ollut mahdollista.

+1
0
+1
0
+1
0
+1
0
+1
0