Tutkimus: Ympäristöystävällisyyden merkitys auton hankinnassa vähäistä

12.5.2023 Auto & Kone

Erityisesti hybridit aiheuttavat hämmennystä autokaupoilla ja auton käyttövoiman valinnassa ympäristöystävällisyyden merkitys on suhteellisen vähäistä. Tämä selvisi digitaalisen liiketoiminnan asiantuntijayhtiön Crasmanin teettämässä tutkimuksessa*.
– Autoilun sähköistymisen seurauksena markkinoilla vallitsee käyttövoimaviidakko, joka aiheuttaa päänvaivaa kuluttajille ja jonka tuntemus erityisesti hybridien osalta on heikkoa, sanoo Crasmanin suunnittelujohtaja Teemu Korpilahti.
Kun tutkimuksessa kysyttiin, että voiko kevythybridiä ladata pistokkeesta, vain 21 prosenttia vastanneista tiesi oikean vastauksen: ei voi. 47 prosenttia vastanneista ei osannut sanoa ja 32 prosenttia vastanneista luuli virheellisesti, että kevythybridiä voi ladata pistokkeesta.
Korpilahden mukaan autojen käyttövoiman heikko tuntemus näkyy ostajien epävarmuutena ja ostopäätöksen lykkäämisenä automarkkinoilla.
– Toisaalta autokauppiaan asiantuntijuudelle on nyt paljon kysyntää erityisesti käytettyjen autojen kaupassa, jossa ostajat eivät voi nojata samalla tavalla valmistajan antamiin ajankohtaisiin vastauksiin ja tietoihin auton käyttövoimasta, sanoo Korpilahti.

Auton käyttövoima on merkittävä tekijä, kun auto hankitaan tai hankintaa harkitaan. 68 prosenttia tutkimukseen vastanneista piti käyttövoimaa auton valinnassa tärkeänä tai erittäin tärkeänä. Bensiini on edelleen ylivoimaisesti suosituin vaihtoehto. Vastaajista 64 % oli joko harkinnut hankkivansa tai hankkinut bensakäyttöisen auton. Uusista käyttövoimista hybridistä oli kiinnostunut 17 % ja sähköautoista 14 %. Kaasuautoa harkitsi vain 4 %. Diesel-auton oli hankkinut tai hankintaa harkinnut 23 % vastanneista.
Uusien autojen hankinnassa kiinnostus hybrideihin ja sähköautoihin on kuitenkin merkittävästi suurempaa kuin käytettyjen autojen kaupassa. Uuden auton hankkineista tai hankintaa harkinneista 43 % valitsi käyttövoimaksi hybridin tai sähköauton. Myös alueelliset erot ovat merkittäviä.
– Lähtökohdat ja asenteet sähköistyvälle autoilulle vaihtelevat alueellisesti selkeästi. Uudellamaalla hybridit nousevat 25 %:lla jo toiseksi suosituimmaksi vaihtoehdoksi dieselien ohi. Vastaava luku esimerkiksi Lapin alueella oli 7 %, sanoo Korpilahti.
Suurin osa auton hankkineista tai hankintaa harkitsevista ilmoitti etsivänsä uuden auton sijasta vaihtoautoa. Harkintavaiheessa olevista vastaajista 62% sanoi etsivänsä ensisijaisesti vaihtoautoa. Auton jo ostaneissa vastaava luku oli 68%.

Kun auton hankkineilta tai hankintaa harkitsevilta kysyttiin perusteluja käyttövoiman valinnasta, ympäristöystävällisyyttä pidettiin vähiten tärkeänä perusteluna. Vain 21 prosenttia vastanneista piti ympäristöystävällisyyttä erittäin tärkeänä. Tärkein perustelu auton käyttövoiman valinnassa on tutkimuksen mukaan auton toimintavarmuus talviolosuhteissa ja toimintamatkan riittävyys. Toimintavarmuutta talviolosuhteissa piti erittäin tärkeänä 61 % vastanneista ja toimintamatkan riittävyyttä korosti 56 % vastanneista. Myös muun muassa tankkauksen tai latauksen helppous ja käyttövoiman edullisuus koettiin ympäristöystävällisyyttä tärkeämpänä tekijänä autoa valittaessa.

* Tutkimuksen tulokset ja löydökset perustuvat tammi-helmikuussa 2023 toteutettuun 1 001:n suomalaisen vastaajan kuluttajapaneeliin. Tutkimuksen kohderyhmän muodosti väestöä edustava otanta vähintään 18 vuotta täyttäneistä suomalaisista, tästä otannasta tutkimukseen otettiin vastaajiksi mukaan kuluttajat, jotka ovat hankkineet tai harkinneet auton hankintaa viimeisten 6 kuukauden aikana. Tutkimuksen toteutti Innolink.

+1
0
+1
0
+1
0
+1
0
+1
0