Pitkäsiä työllistävät monet tahot

6.4.2023 Koti | Rakentaminen
Osaajat
Tuomo ja Petri Pitkänen esivalmistelevat hallissaan rakennusosia työmaalle.
Hankalista ajoista on selvitty kehittämällä ja verkostoitumalla.

Talonrakennus Pitkänen Oy tekee uudis- ja korjausrakentamista niin pää- kuin aliurakoitsijana. Vaikka kulunut talvi on ollut monelle rakennusurakoitsijalle haasteellinen, Talonrakennus Pitkäsellä on säilynyt positiivinen asenne tulevaan. Yritystä haastoi talvella sovittujen töiden aloitusten siirtyminen.
Yrityksessä on osattu iloita myös pienistä urakoista, kun henkilöstöä ei ole tarvinnut lomauttaa. Palkkalistoilla on yleensä ollut viidestä kymmeneen henkilöä ja yksi aliurakoitsija. Tilauksia eteläsavolaisista kohteista on saatu ottamalla yhteyttä yhteistyötahoihin, kuten isännöitsijöihin ja rakennuttajiin.
– Talven jälkeen tilauskanta on alkanut jälleen täyttyä. On mielenkiintoista, alkavatko kaikki tilatut ja viivästyneet hankkeet samaan aikaan, yrityksen hallituksen puheenjohtaja Tuomo Pitkänen kertoo veljensä toimitusjohtaja Petri Pitkäsen myötäillessä.

Julkisten tilojen, kuten päiväkotien ja koulujen, kunnostukset ovat Pitkäsille tuttuja. He ovat solmineet puitesopimuksen Mikkelin kaupungin kanssa siitä, että työskentelevät kiinteällä tuntihinnalla kaupungin kohteissa. Sopimuksessa on viimeinen optiovuosi menossa.
– Tällä hetkellä töistämme noin 60 prosenttia on julkisia hankkeita, Tuomo arvioi.
Uutta Pitkästen liiketoiminnassa on, että heiltä saa vuokrattua kolmea erilaista, itse toteutettua peräkärrysaunaa. Saunojen rakentaminen oli yksi keinoista varmistaa, että henkilökuntaa ei tarvitse lomauttaa.

Tärkeä Talonrakennus Pitkäsen toiminnan tehostaja on vuonna 2019 käyttöön otettu toiminnanohjausjärjestelmä, jolla laaditaan työohjeita ja raportteja kohteista. Järjestelmä auttaa myös tarjouslaskennassa, laskutuksessa, dokumentoinnissa ja työajan seurannassa.
Etelä-Savon kauppakamariin kuuluvan yrityksen toiminnan takana on 20-vuotinen verkostoituminen. Yhteistyötä on tehty esimerkiksi PolarHouse Oy:n ja Jalon Rakentajat Oy:n kanssa. Kumppanuuksien kautta taloja on rakennettu niin Mikkelin asuntomessuille kuin Etelä-Savon ulkopuolellekin. Mukaan on päästy toimitilarakentamiseenkin.

Toimintaa on kehitetty myös ELY-keskuksen tuella niin, että Y4 Works -kehittämispalvelulta on tilattu kehittämissuunnitelma. Hankkeen pohjalta ollaan toteuttamassa esimerkiksi pienimuotoista elementtityötä, joka tuottaisi piha-aitoja ja talousrakennuksia.
– Sapluuna on valmiina. Se vaatii vain hiontaa, Petri toteaa.
Uutena palveluna ovat myös kiinteistöjen drone-kuvaukset. Kuvausten avulla voidaan nopeasti kartoittaa kiinteistön korkealla sijaitsevien rakennusosien korjaustarve. Kun korkealla työskentely jää pois, työturvallisuusriskitkin pienevät.

 

Ammattitaidon ja toimitilojen kehittelyä

Nykyisellä y-tunnuksella Talonrakennus Pitkänen on toiminut vuodesta 2004. Yritys on perustettu yhdessä isä Harrin kanssa, ja hänen eläköityessään vuonna 2021 yritys muuttui kommandiittiyhtiöstä osakeyhtiöksi.
Pitkäsen pojat ovat pienestä pitäen kulkeneet isän mukana rakennuksilla. Nykyinen toimitusjohtaja Petri valmistui talonrakentajaksi vuonna 1995. Monilla muillakin aloilla työskennellyt veli, hallituksen puheenjohtaja Tuomo, valmistui rakennusmestariksi vuonna 2013. Hän pystyy toimimaan myös vastaavana työmaamestarina.
Yrityksen toimitilat varastohalleineen ovat olleet Timpurinkadulla vuodesta 2010.

 

VIRPI KONTINEN

+1
0
+1
0
+1
0
+1
0
+1
0