Autokannan keski-ikä kasvoi lähes 13 vuoteen

Autokauppa
Autokannan hidas kierto jarruttaa liikenteen päästöjen alenemista. Päästötavoitteet vaatisivat 140 000 auton vuosittaista uusmyyntiä.

Viime vuoden automarkkinaa rusikoivat komponenttipula, pitkittynyt energiakriisi sekä talouden heikentyneet näkymät. Markkina päätyi historiallisen alhaiseen alle 82 000 henkilöauton rekisteröintilukemaan, joka on alin henkilöautojen rekisteröintien määrä lähes 30 vuoteen.
Vuosi 2022 oli poikkeuksellinen käänteiltään automarkkinoiden näkökulmasta koko Euroopassa. Toimitusviiveiden lisäksi autokannan muutoksia leimasivat sähköistymisen nopeutuminen ja vähän kuluttavien autojen kysynnän kasvu.

Autoala ennakoi, että ensirekisteröintien määrä kasvaa tänä vuonna 98 000 henkilöautoon ja 13 000 pakettiautoon. Talouden maltillinen taantuma, korkea inflaatio, korkotason nousu ja energian kohonneet hinnat ovat hiljentäneet automarkkinaa syksyn ja alkutalven aikana ja kuluvan vuoden ensirekisteröintilukematkin jäävät vielä selvästi pitkän aikavälin keskiarvoa maltillisemmiksi.
– Autoteollisuuden tuotantomäärä jää tänä vuonna vielä normaalista tasostaan, mutta saatavuuden ennakoidaan kuitenkin parantuvan vuoden jälkipuoliskolla. Taantuman aiheuttama kysynnän aleneminen jarruttaa autokannan uusiutumista. Autokannan kiertoa ja liikenteen päästöjen vähentämistä voitaisiin nopeuttaa muun muassa sähköautojen hankintatuilla ja kierrätyspalkkioilla, kertoo toimitusjohtaja Tero Kallio Autotuojat ja -teollisuus ry:stä.

Liikennekäytössä olevien henkilöautojen keski-ikä oli viime vuoden lopussa 12,9 vuotta. Keski-ikä kasvoi jälleen edellisestä vuodesta ja on kasvanut viimeisen kymmenen vuoden aikana jo kahdella vuodella. Kehitys on huolestuttavaa erityisesti liikenteen päästöjen vähentämistavoitteiden saavuttamisen ja liikenneturvallisuuden parantamisen kannalta.
Autokannan vanhenemisen taustalla ovat matalat ensirekisteröintiluvut sekä pienentynyt kierrätykseen palautuvien autojen määrä. Vuosien 2018 ja 2021 valtion romutuspalkkiokampanjat siivittivät kierrätykseen palautuneiden autojen määrän ennätykseen.

Kun vielä 2000-luvun ensimmäisellä vuosikymmenellä noin 5,5 prosenttia autokannasta uusiutui vuosittain, vuonna 2022 osuus oli vain 3,0 prosenttia. Autokannan keski-iän kasvun pysäyttäminen edellyttäisi, että noin 5 prosenttia autokannasta uusiutuisi vuosittain. Tämä tarkoittaisi noin 140 000 uuden auton vuosittaista ensirekisteröintiä.

 

Mitä mikkeliläiset autoalan vaikuttajat odottavat vuodelta 2023?

Mikä on vuoden pääteema etelä-savolaisessa autokaupassa?
Miksi auto kannattaa vaihtaa juuri nyt?
Mitä toivot eniten?
Veijo Karjalainen, myyntipäällikkö, Ajanvaunu/Autoarina

Sähkönhinnan nousun myötä perinteinen polttomoottoriauto on vielä vuosien ajan käypää tavaraa.
Auto kannattaa uusia tarpeeseen riippumatta suhdanteesta.
Eurooppaan rauhaa. Siitä kaikki on kiinni.

 

Heikki Laine, myyntipäällikkö, Rinta-Joupin Autoliike

Liikkumisen ja autoilun helppous, vapaus ja joustavuus, jokaisen oman käyttötarpeen ja mieltymysten mukaan.
Oikea aika on aina, kun tarpeet ja tunne niin kertovat. Muuttuvassa maailmassa kannattaa elää ja nauttia silloin kun siihen mahdollisuus on.
Rauhaa ja vakautta, mutta autoala on aina tottunut muutoksiin ja myllerryksiin ja silti selvinnyt hyvin, niin kuin selviää nytkin.

 

Teemu Pulliainen, myyntipäällikkö, Auto-Kilta

Uusien luovutukset tuottavat hyvin myytävää käytettyjen kauppaan. Hyvistä käytetyistä on ollut kysyntää ja jopa pulaakin.
Sähköisyys on tullut ja on tästä eteenpäin uusien kaupassa aina ajankohtainen asia. Kaikissa auto malleissa tavalla tai toisella on päästöjä vähentäviä järjestelmiä.
Sodalla on paljon ikäviä vaikutteita kuluttajiin. Sen loppuminen olisi kaikille hyvä asia ja sitä kautta asiat korjaantuisivat.

 

Jouni Mustonen, myyntipäällikkö, Savilahden Auto

Sähköistymisen jatkuminen, mutta myös perinteisiä polttomoottoriautoja myydään ja auto valitaan nyt enemmän järkisyiden perusteella.
Hyvästä vaihdokista saa hyvän hinnan ja kiinteäkorkoinen rahoitus antaa turvan kulutason säilymisestä ostajalle.
Valtiovallan taholta tulisi tehostaa toimenpiteitä autokannan uudistamiseksi. Uuden auton hankinta on aina ekoteko.

 

Ilkka Häkkänen, toimialajohtaja, Osuuskauppa Suur-Savo

Keskihintaisen käyttöauton suhteellinen kysyntä kasvaa.
Jos käyttötarve on muuttunut, niin markkinoilta löytyy valinnanvaraa. Ei pidä myöskään aliarvioida tunnepuolta, kevät tulee!
Sodan loppumista Euroopassa ja tilanteen rauhoittumista kaiken kaikkiaan.

 

Gallup: JARNO LAATIKAINEN

 

Käytettyjen autojen kauppa palasi koronaa edeltäneiden vuosien tasolle

Viime vuonna autoliikkeiden käytettyjen autojen kaupan volyymi laski noin 290 000 henkilöautoon ja 27 000 pakettiautoon. Luvut jäävät noin 10 prosenttia vuoden 2021 ennätyksellisestä tasosta, ja ovat suuruusluokkana samaa tasoa kuin käytettyjen autojen kauppa vuosina 2017–2018.
– Noin 80 prosenttia omistajaa vaihtavista alle 10-vuotiaista autoista kulkee autoliikkeiden kautta. Autojen keskimääräiset myyntiajat olivat vuonna 2022 hieman lyhempiä kuin edellisinä vuosina, vaikka käytettyjen autojen myynnin volyymi jäikin edellisvuosia pienemmäksi, kertoo toimitusjohtaja Pekka Rissa Autoalan Keskusliitosta.
Käytettyjen autojen kaupassa käyttövoimajakauma noudattelee autokannassa olevien autojen jakaumaa. Ladattavien autojen osuus on vuonna 2022 kasvanut hieman yli 8 prosenttiin autoliikkeiden käytettyjen autojen kaupasta. Diesel- ja bensiiniautojen osuus myydyistä käytetyistä autoista on ollut viime vuosina vakaa.

 

Komponenttipula jarrutti automarkkinaa globaalisti

Komponenttipula, raaka-aineiden heikentynyt saatavuus ja logistiikan pullonkaulat vähensi autojen tuotantoa maailmanlaajuisesti. Autojen ensirekisteröinnit jäivät viime vuonna Euroopassa keskimäärin edellisvuotta pienemmiksi ja vielä kauas pandemiaa edeltäneestä ajanjaksosta.
Saksassa henkilöautojen ensirekisteröinnit kääntyivät 1,0 prosentin kasvuun, mutta olivat vielä noin neljänneksen alemmat kuin vuonna 2019. Ruotsissa henkilöautoja ensirekisteröitiin vuonna 2022 noin 4,3 prosenttia ja Tanskassa 20,0 prosenttia vähemmän kuin vuonna 2021.

 

 

+1
0
+1
0
+1
0
+1
0
+1
0