Maanteillä tehdään niittoa ja viivojen maalausta

17.6.2022 Auto & Kone
Viitostiellä Mikkelin ja Otavan välillä ohituskieltomerkinnät ovat jo valkoisia.

Keltaiset viivat ovat katoamassa ensi kesään mennessä.

Itä-Suomessa jatketaan tänä kesänä keltaisten ohituskieltoviivojen maalaamista valkoiseksi. Värimuutostyötä on tehty jo laajalti parin vuoden ajan, ja tänä kesänä peitetään loput keltaiset sulkuviivat ja -alueet valkoisiksi. Värimuutoksesta johtuva siirtymäaika päättyy kesäkuussa 2023.
Alemmalla tieverkolla maalilla tehtävistä tiemerkinnöistä varoitetaan vaahtohattaroilla. Vaahto kertoo, että tiemerkintä on vielä märkää, eikä sen päälle kannata ajaa. Märän maaliviivan ylittäminen sotkee tien viivaston sekä ajoneuvon.
Päätieverkolla tiemerkinnät ylläpidetään massalla ja uusi merkintä on yliajettavissa muutaman minuutin kuluttua.

Päällystystöitä tehdään tänä kesänä Etelä-Savossa melko vähän.
Päällystykset alkoivat 8.6. maantiellä välillä Mansikkamäki–Pertunmaa.
Viikon 24 lopulla Pertunmaalla päällystetään vielä maantietä 15076 Honkaniementie noin kolme kilometriä.
Heinäkuun viimeisellä viikolla tehdään päällystystöitä viitostiellä Otavassa, Paasossa ja Kuhajärvellä.
Parhaillaan on maantien varsilla käynnistymässä niitto. Valta- ja kantateiden tienvarret niitetään pääsääntöisesti kahteen kertaan. Ensimmäinen niitto tapahtuu kesäkuun puolenvälin jälkeen, jolloin niitto ulottuu vain kahden metrin etäisyydelle tien reunasta.
Toiseen kertaan nämä kohteet niitetään ennen elokuun loppua, jolloin niitto ulottuu 4–6 metrin päähän tien reunasta. Muiden teiden varsien niitto ajoittuu pääosin loppukesälle ja niittoleveys on kaksi metriä. Taajamamaisilla maantieosuuksilla niitot tehdään 3–4 kertaa, ja ensimmäisten niittojen ajankohdat määräytyvät kesän edistymisen mukaan.

Tienvarsivesakoita raivataan koneellisesti kesäkuun puolenvälin ja syyskuun lopun välisenä aikana. Raivausleveydet ovat pääteillä 10–12 metriä ja muilla teillä 6 metriä. Vesakko raivataan pääsääntöisesti joka kolmas vuosi.
Hirvivaara-alueilta vesakot raivataan joka toinen vuosi. Maanteiden liittymissä vesakkoa raivataan näkemäalueilta aina tarvittaessa.
Arvokkaat luontokohteet huomioidaan niittotöiden ajoituksessa, ja näin pyritään turvamaan luonnon monimuotoisuus.


Juva–Joroinen-tie levenee

Viitostietä välillä Juva–Joroinen levennetään 27,8 km matkalta. Nykyinen päällysteleveys on 7,6 metriä, ja päällyste levennetään yhdeksänmetriseksi. Levennystyön ja uudelleen päällystyksen kokonaiskustannukset ovat noin 3,5 miljoonaa euroa.
Kohteella on tehty kevään mittaan puustonpoistoa tiealueelta ja kaapeleiden siirtäminen on käynnistynyt. Maanrakennustyöt aloitetaan kuivatuksen parantamisella kesäkuun puolivälissä ja kallioleikkausten avartamislouhinnat heinäkuun puolivälissä.
Heinäkuun alkupuolella aloitetaan nykyisen päällysteen sivukaltevuuden parantaminen jyrsimällä ja tasausmassoilla. Heinä–elokuun vaihteessa alkaa levennyksen vaatima reunanaukaisu, täyttö rakennekerrosmateriaaleilla ja päällystäminen.

+1
0
+1
0
+1
0
+1
0
+1
0