Suomalaiset lisäisivät alkolukon käyttöä

10.5.2023 Auto & Kone
Liikenneturvallisuus
Alkoholi on edelleen yksi merkittävimmistä suomalaisen tieliikenteen ongelmista.

Alkoholionnettomuuksien ehkäisyyn on kuitenkin olemassa toimivia keinoja – tarvitaan vain tahtotilaa niiden käyttöönottoon. Liikenneturvan kyselyyn vastanneista 85 prosenttia edellyttäisi tehokeinoja liikenteen päihdehaittojen ehkäisyyn.
Liikenneturva selvitti suomalaisten mielipidettä päihteistä ja liikenteestä marraskuussa 2022*. Vastanneista 85 prosenttia koki, että tehokkaammille keinoille päihteiden käytön haittojen ehkäisyyn on tarve. Lähes neljä viidestä (79 %) oli sitä mieltä, että yhteiskunnan pitäisi tehdä enemmän ehkäistäkseen päihteiden vaikutuksen alaisena ajamista. Samansuuruinen vastaajajoukko piti hyvänä ajatuksena sitä, että päihtyneenä ajaminen estettäisiin teknisin keinoin, esimerkiksi alkolukolla.

Liikenneturvan arvion mukaan jopa 20 prosenttia alkoholirattijuopumuksesta kiinnijääneistä on uusijoita. Vuositasolla puhutaan noin 4000 kuljettajasta, jotka ajavat humalassa toistuvasti. Usein taustalla on päihteiden ongelmakäyttöä tai muita elämänhallinnallisia ongelmia.
-Alkolukko olisi toimiva rattijuopumusta ennaltaehkäisevä toimi juuri tälle riskiryhmälle. Se ehkäisee tutkitusti rattijuopumuksen uusimista ja voi vaikuttaa myös kuljettajan asenteisiin sekä alkoholinkäyttöön, tiivistää Liikenneturvan toimitusjohtaja Pasi Anteroinen.

Yli kahdeksankymmentä prosenttia Liikenneturvan kyselyyn vastanneista haluaisi kovemmat rangaistukset ratista kärähtäneille. Vastanneista 70 prosenttia koki, ettei yhteiskunta huolehdi riittävästi siitä, että päihdeongelmiin saa tarvittaessa apua.
Tällä hetkellä Suomessa rattijuopumuksesta kiinni jäänyt voi valita ajokiellon tai alkolukon. Ensikertalaisen ajokiellon mediaanipituus on 122 päivää. Alkolukko taas asennetaan autoon käytännössä yli vuodeksi. Ajokiellon voi pahimmillaan suorittaa kaikessa hiljaisuudessa, mutta alkolukon valitseva kuljettaja ohjataan myös keskustelemaan terveydenhuollon ammattilaisen kanssa.
-Jo pidemmät ajokiellot tekisivät alkolukosta varteenotettavamman vaihtoehdon. Muihin Pohjoismaihin verrattuna suomalaiset ajokiellot ovat lyhyitä. Ruotsissa rattijuopumuksesta saatava ajokielto on useimmiten 12 kuukautta ja törkeästä 24 kuukautta. Alkolukko antaa yksilölle enemmän mahdollisuuksia ottaa elämä taas hallintaan, hakea apua ja saada tukea, Anteroinen esittää.
Liikenneturva

*Liikenneturva selvitti suomalaisten ajatuksia liikenteestä ja siihen liittyvästä päätöksenteosta kyselyllä marraskuussa 2022. Kantar Publicin toteuttamaan kyselyyn vastasi yhteensä 1113 henkilöä, joista autoilevia oli 923.

+1
0
+1
0
+1
0
+1
0
+1
0