Riskit ja uhat yhteen paikkaan

Riskienhallintainsinööri Ville Hirvonen on ollut kymmeniä vuosia mukana sopimuspalokunnan toiminnassa sekä työskennellyt 14 vuotta riskienhallinnan parissa. – Turvallisuus ja siihen liittyvät asiat ovat aina olleet minulle tärkeitä, Hirvonen toteaa Kuva: LähiTapiola Savo-Karjala

Pk-yrityksissä tietojen hajautuminen voi aiheuttaa itsessään riskin.

LähiTapiola Savo-Karjala tarjoaa asiakkailleen nyt myös Suomessa pienten yritysten riskienhallintapalveluita. Suurten yritysten uhkakuvia on kartoitettu jo pitkään, mutta esimerkiksi noin 10 henkilöä työllistävien yritysten riskien kartoitus on jäänyt vähemmälle huomiolle. LähiTapiola SavoKarjalan riskienhallintainsinööri Ville Hirvonen pohtii sen olevan mitä luultavimmin resurssikysymys.
– Sitä, kuinka paljon riskienkartoituksesta on hyötyä eli miten paljon tapaturmia tai vahinkoja torjutaan ennakoimalla, on todella vaikea todistaa. Yrittäjät, joiden kanssa olemme tehneet riskien tunnistamista, ovat olleet palvelusta erittäin kiinnostuneita sekä tyytyväisiä annettuun työkaluun.
Riski 360 –palvelu rakennettiin viime syksyn aikana ja jo joulukuussa päästiin tekemään ensimmäinen riskienkartoitus.

Monesti yrityksessä on useampi henkilö, joiden selän takana tiedot riskeistä ovat.
– Työntekijät vastaavat eri osa-alueista, joten on normaalia, että tieto on vähän hajallaan, Hirvonen toteaa.
Kun riskien kartoittaminen aloitetaan, on keskustelu avainasemassa. Asiantuntijat saavat tarvitsemansa tiedot yrityksen työntekijöitä tai johtoryhmältä.
– Keskustelussa nousee esille asioita, joita me asiantuntijoina emme ole välttämättä osanneet ajatella. Samalla pystymme tuomaan asiakkaalle uusia ajatuksia, joita he eivät ehkä ole ajatelleet tai huomioineet.
Riski360 -palvelussa kartoitetaan strategiset, taloudelliset ja operatiiviset riskit sekä vahinkoriskit.
– Suurimmat huolenaiheet koskevat yleensä sellaisia asioita, kuten henkilöstön saatavuutta ja osaamista, joita ei voi vakuuttaa. Asioihin voi kuitenkin valmistautua ja varautua, Hirvonen muistuttaa.

Kun riskit on kartoitettu yhteisessä tapaamisessa, yritys saa riskirekisterin käyttöönsä Excel-taulukkona, jota he voivat muokata tarvittaessa.
– Tärkeintä olisi, että riskirekisteriä päivitetään ja yrityksen sisäisissä kokouksissa otetaan huomioon muuttuneet asiat.
Hirvonen huomauttaa vakuutusyhtiön olevan yhä kasvavassa määrin yritysten tukena ehkäisemässä vahinkoja ja huomioimassa turvallisuutta.
– Teemme edelleen samoja asioita kuin ennenkin eli kartoitamme riskejä työympäristöissä. Jos siellä huomataan puutteita, niin voimme tarjota koulutusta ja opastusta, jotta turvallisuus säilyy parhaalla mahdollisella tasolla.
Hirvonen painottaa sitä tosiasiaa, ettei yritystä jätetä yksin. LähiTapiola Savo-Karjalalla on alueellaan laaja osaajien joukko, joka on yrittäjän tukena niin riskienhallinnassa kuin päivittäisissä yrityksen vakuutus- ja korvausasioissa
– Haluamme olla mukana yritysten arjessa ja auttaa miten parhaiten voimme. Kyse ei ole työkalusta, joka heitetään asiakkaalle ja toivotetaan hyvää jatkoa. Haluamme olla jatkuvassa vuorovaikutuksessa asiakkaiden kanssa.

Top10 riskit yritysten näkökulmasta

Kaikki toimialat 2019 (Suomi)
1. Henkilöstön saatavuus ja osaaminen
2. Avainhenkilöriskit
3. Strategian toteuttaminen ja sisäistäminen
4. Johtamisen haasteet
5. Haastava kilpailutilanne / kiristyvä kilpailu
6. Tuottavuus ei kehity
7. Ei pystytä hyödyntämään uutta teknologiaa riittävästi
8. Tiedonhallinnan haasteet, toiminnan raportoinnin
ja mittareiden puutteet
9. Cyber-uhat; kriittiset tietojärjestelmät,
tietoliikenneyhteydet, tietoturvallisuus
10. Kustannusten nousua ei saada siirrettyä hintoihin

Lähde: LähiTapiolan riskikartoitukset asiakasyrityksille

+1
0
+1
0
+1
0
+1
0
+1
0