Kuntia on pönkitetty tukevasti koronatuilla

20.1.2021 Koti
Koronatukia on myönnetty kunnille muun muassa koronavirustestauksista aiheutuviin kustannuksiin.

Koronakompensaatioiden lisäksi kuntasektori saa toisen mokoman muuta kautta.

Valtio myönsi kunnille viime vuonna yhteensä lähes 1,5 miljardia euroa suoria koronakompensaatioita. Konsulttiyhtiö FCG:n mukaan saavat vielä toiset 1,5 miljardia muina tukina ja avustuksina.
Peruspalvelujen valtionosuuden lisäyksenä maksettavaa tukea jaettiin helpottamaan kuntien taloushaasteita sekä ylläpitämään peruspalveluja, koronavirustestaukseen ja tartuntojen jäljitykseen.
Tukien määräytymiselle on olemassa monimutkaisia kriteerejä ja laskelmia. Niitä on jaettu esimerkiksi tietty summa asukasta kohden, mutta myös kunnallisverotuksen ja eri ikäryhmien osuutta vertaillen. Suurimmat suorat menetykset kuntakohtaisesti koronasta aiheutunee verotulojen supistumisen kautta, sillä koronan vaikutukset näkyvät kaikilla toimialoilla.

Viime vuoden aikana hallitus päätti useaan otteeseen lisätalousarvioista, joissa kunnille jaettiin koronatukea. Valtionosuuksia kasvatettiin kahteen otteeseen. Ensin hallitus jakoi kunnille koronatukea 722 miljoonaa euroa, josta 370 miljoonaa maksettiin suhteessa kerättyihin kunnallisveroihin.
Toisella kertaa potissa oli 400 miljoonaa. Lisäksi hallitus myönsi kunnille kertaluonteisena erillisen 350 miljoonan euron tuen koronatestauksista ja tartuntojen jäljittämisestä aiheutuviin kuluihin.
Kuntien keskinäinen vertailu tartuntoja kohden maksettujen tukien perusteella on kuitenkin mahdotonta, sillä maassa on edelleen kuntia, joissa koronavirustartuntoja on todettu alle viisi kappaletta.

Etelä-Savon kunnille peruspalvelujen valtionosuuden lisäyksenä koronatukea myönnettiin yhteensä reilut 34 miljoonaa euroa. Mikkeli nettosi kakusta 13 003 530 euroa, mistä määrästä suhteessa kerättyihin kunnallisveroihin kahdesta lisätalousarviosta saatu tuki oli yhteensä 6 042 972 euroa eli noin miljoonaa vaille puolet.

Kunnille jaettujen tukien kokonaissumma on Finnish Consulting Group Oy:n (FCG) tuottaman aineiston mukaan jopa yli 3 miljardia euroa. Tähän on laskettu mukaan muun muassa sairaanhoitopiireille menevä suora 600 miljoonan euron tuki.
Lisäksi kuntasektoria tuettiin kasvattamalla yhteisöveron jako-osuutta +10 prosenttiyksiköllä eli noin 410 miljoonalla eurolla, harkinnanvaraisella valtionosuudella, joka oli 50 miljoonaa ja joukkoliikenteen tuki, joka oli 200 miljoonaa euroa sekä OKM:n 159 miljoonan euron avustus.
Lähde: Konsulttiyhtiö FCG

Mikkeli

• Kaupungin valtionosuuksina saamat koronavirustuet 13 003 530 euroa
• Asukasta kohti maksettu tuki 242 euroa
• Varmistettuja tartuntoja THL:n tartuntarekisterin mukaan 11.1.2021 mennessä 238 kappaletta.
• Asukasluku 53 818 henkilöä
• Sijoitus kuntien tukivertailussa 25 / 295

+1
0
+1
0
+1
0
+1
0
+1
0