Saimaa puhdistuu – johtamalla sinne puhdistetut jätevedet

25.9.2019 Koti
Vesiliikelaitoksen toimitusjohtaja Reijo Turkki esittelee Mikkelin korkeinta valuharkkoseinää. Päivänpaiste kajastaa noin 40 metristä.

Mikkelissä on suunniteltu uutta jätevedenpuhdistamoa jo kymmenkunta vuotta – rakennettukin on jo muutama vuosi.

Matkan varrella suunnitelmat ovat muuttuneet ja sisältökin muuttunut laitteistojen osalta. Mutta kun uusi Metsäsairilan kallion sisään rakennettu puhdistamo avataan reilun vuoden kuluttua, voidaan sanoa, että Mikkelissä jätevesiasiat ovat maailman huippua.

Metsäsairilan valinta uuden puhdistamon sijaintipaikaksi oli luonnollinen – sijaitsihan siellä jo entuudestaan jätteenkäsittelyä ja puhdistamon lisäksi alueelle on rakenteilla biokaasulaitos. Vuosien varrella onkin ryhdytty puhumaan Ekosairila -kokonaisuudesta, jossa aiemmat ja uudet toimijat yhdessä oppilaitosten tutkimusyksiköiden (mm. Lappeenrannan teknisen yliopiston, LUTin) kanssa synnyttäisivät uusia tuotteita, toimintatapoja ja toimijoita vastaamaan maailmalla yhä kasvavaan jätteidenkäsittelyn ongelmiin.
Edelleen vanhan puhdistamon sijainti aivan keskustan tuntumassa vaikutti siihen, että laitos päätettiin rakentaa kauemmas. Kenkäveron puhdistamoalueelle jää vain pienehkö pumppuasema, josta jätevedet pumpataan Saimaan ja Salosaaren kautta Metsäsairilaan. Siirtoviemäriurakka on jo valmis. Kenkäveronniemelle saattaa jatkossa kohota siis vaikkapa asuinkerrostaloja.

”MBR -kalvon reikäkoko on 1/4000 ihmishiuksen paksuudesta”
Mikkelin vesiliikelaitoksen toimitusjohtaja Reijo Turkki avaa puhdistamon ydintä:
– Mullistavinta puhdistamon laitteistossa on sen sydän, MBR-kalvosuodatin (MembraaniBioReaktori), kertoo toimitusjohtaja.
– Tätä puhdistavaa kalvostoa on kaikkiaan erityisissä kaseteissa 5,5 hehtaaria. Kalvokäsittelyssä esiselkeytyksen, hiekanpoiston ja mm. rasvanpoiston jälkeisestä jätevedestä poistetaan kiintoaineita puristamalla vesi kalvoston läpi – kalvojen reikäkoko on 1/4000 ihmisen hiuksen paksuudesta. Merkittävää, jopa historiallista on, että tähän kalvoon jäävät myös viimeaikoina paljon puhutut, luonnolle ja sen elämälle haitalliset mikromuovit, summaa rakentamisesta kaupungin puolesta vastaava Turkki.

Metsäsairila on mitoitettu n. 66 000 asukkaan alueen jätevedenpuhdistuksen tarpeisiin. Alueen kalliorakentaminen valmistui jo vuosi sitten. Kalliosta on louhittu 160 000 kuutiometriä tilaa kahteen kerrokseen – korkeimmat tilat ovat jopa yli 25 metrin holveja. Tällä hetkellä kallioon asennetaan laitteistoja ja puhdistamo siis avataan vuoden 2020 syksyllä.

Perinteisessä jätevedenpuhdistuksen lupaehdoissa määritellään mm. kiintoaineen, biologisen hapen, typen ja fosforin jäämäarvot – käytettävissä ollut tekniikka on rajannut tietysti puhdistusvaatimukset nykytasolle. MBR -tekniikalla päästään mainittujen päästöjen osalta jopa kymmenesosaan nykyvaatimuksista. Siksi otsikon väite onkin täyttä totta: uuden jätevedenpuhdistamon päästövedet Kirkonvarkauden sillan pohjoispuolelle johdettuina puhdistavat selkeästi nykytilaista Saimaata.

Metsäsairilassa tuotetaan ainoana MBR -laitoksena maailmassa lisäksi alueen omiin tarpeisiin ns. teollisuusvettä jäähdytykseen, huuhteluun yms. Tämä vesi on turvallisuussyistä täysin juoma-kelpoista – se kiertää lisäksi alueella periaatteessa loputtomiin.
Keski-Euroopassa on jo monilla alueilla päätetty, että 95 % alueen asukkaiden jätevesistä on käsiteltävä nykyistä edistyneemmillä puhdistusmenetelmillä vuoteen 2030 mennessä. Esimerkiksi Sveitsissä tämä tarkoittaa usean sadan jätevedenpuhdistamon peruskorjaamista. Onkin varmaa, että lähivuosina EU tulee ohjaamaan jäsenmaitaan samansuuntaiseen kehitykseen. Suomessa tämä tarkoittaa miljardien eurojen investointeja uusittaviin jätevedenpuhdistamoihin.

 

Mikkelistä suomen vesiosaamisen kehittämisen keskus?

Mikkelin seudulla on erinomainen mahdollisuus saada oma siivunsa vesialan investoinneista etenkin, kun vedenkäsittelyn pioneerit Aquazone Oy, Kemira Operon Oy ja Suomen Ekolannoite ovat yhdistäneet elokuussa 2019 voimansa uudeksi Operon Group Oy:ksi, jonka liikevaihto on alussa n. 10 miljoonaa € ja joka työllistää heti 35 vesialan ammattilaista. Yhtiön kotipaikka on Mikkeli.
– Seuraavan kymmenen vuoden aikana Suomessa tullaan uudistamaan merkittävä määrä vedenpuhdistuslaitoksia, vahvistaa Operon Group Oy:n myyntijohtaja Jyri Koivisto.
– Kiristyvien lupamääräyksien myötä nykyisillä teknologiaratkaisuilla ei pystytä vastaamaan tulevaisuuden vedenpuhdistusvaatimuksiin – Mikkeli osoittaa tässä ratkaisuillaan selkeästi tulevaisuuden suuntaa, summaa Koivisto.

 

JT Hartikainen

+1
0
+1
0
+1
0
+1
0
+1
0