Autokannan päästöjen väheneminen vähentää verotuloja

19.10.2022 Auto & Kone
Autoverokertymä pieneni noin 200 miljoonalla eurolla, josta noin puolet johtuu uusien autojen keskipäästöjen alenemisesta.
Tieliikenteestä kerättiin viime vuonna noin 7,6 miljardia euroa verotuloina.

Tieliikenteestä kerättiin vuonna 2021 verotuloja erillisveroina noin 4,1 miljardia euroa sekä arvonlisäveroina ja vakuutusmaksuveroina noin 3,5 miljardia euroa. Erillisveroihin kuuluvat autovero, ajoneuvoverot sekä polttoaineverot. Erillisverojen kertymä pieneni noin 8 prosentilla vuoteen 2020 verrattuna.
– Verokertymän alenemisen taustalla on autokannan päästöjen väheneminen, sillä uusien autojen päästöt ovat vähentyneet huomattavasti. Vaikka uusien autojen ensirekisteröintien määrä on viime vuosina vähentynyt, valtion vuodelle 2030 asettama 700 000 ladattavan auton tavoite on vielä saavutettavissa, jos määrätietoisia toimia liikenteen sähköistymisen edistämiseksi jatketaan, kertoo toimitusjohtaja Pekka Rissa Autoalan Keskusliitosta.
Eniten aleni uuden auton hankinnan yhteydessä kerättävän autoveron kertymä, sillä ladattavien autojen yleistyminen ja uusien autojen keskipäästöjen aleneminen on pienentänyt keskimääräistä autoveroa. Autoverokertymä pieneni noin 200 miljoonalla eurolla, josta noin puolet johtuu uusien autojen keskipäästöjen alenemisesta. Uusien autojen keskimääräiset hiilidioksidipäästöt alenivat viime vuonna 103 grammaan kilometriltä. Vuonna 2020 keskipäästöt olivat vielä noin 123 grammaa kilometrille. Lisäksi autoverokertymää pienensi käytettynä maahantuotujen autojen autoveropäätösten ruuhkautuminen, joka siirsi arviolta 100 miljoonan euron verosumman perittäväksi vasta vuoden 2022 puolella.
Myös uusiutuvien polttoaineiden yleistyminen vähentää verotuloja, sillä niiden verotaso on fossiilisia polttoaineita alempi. Bensiinin kotimaan myynti kasvoi viime vuonna 2,2 prosenttia ja dieselin 3,8 prosenttia vuoden 2020 lukemista, sillä viime vuonna koronarajoitukset eivät vaikuttaneet enää yhtä paljon liikenteen kysyntään kuin vuonna 2020. Polttoaineveron kertymä väheni kuitenkin noin 4,5 prosentilla, sillä uusiutuvien polttoaineiden kasvanut jakeluvelvoite alensi verokertymää.

Ajoneuvoveron kertymä aleni viime vuonna noin 3 prosentilla. Valtio kerää vuosittain noin 1,1 miljardia euroa ajoneuvoverona, josta noin 700 miljoonaa kerätään perusverona ja noin 400 miljoonaa käyttövoimaverona diesel-, kaasu- ja sähkökäyttöisiltä autoilta. Ajoneuvoveron kertymä on viime vuosina ollut melko vakaa. Ajoneuvoveron perusveron kertymä alenee vuosittain samassa suhteessa kuin autokannan keskipäästöt, sillä sen määrä riippuu auton hiilidioksidipäästöistä. Henkilöautokannan keskipäästöt olivat viime vuonna noin 147 grammaa kilometrille, kun vuonna 2020 keskipäästö oli 151 grammaa.

+1
0
+1
0
+1
0
+1
0
+1
0