Hyvä pihasuunnitelma on pitkäikäinen

18.5.2022 Vapaa-aika
Vihersuunnittelu Pihan Tuula Hyvärinen arvostaa vaihtelevia puutarhatyylejä: linjakkaita, rönsyileviä tai rauhoittavia. Kuva: Tuula Ihamuotila.

Keväisin suunnittelijoilla on työruuhkaa.

VIRPI KONTINEN

Keväällä pihasuunnittelijoiden kalenterit täyttyvät työtilauksista, kun moni asiakkaista herää näkemään pihansa uudistustarpeen. Pihasuunnittelija Päivi Avela toivoo, että pihasuunnitelmia teetätettäisiin enemmän jo loppusyksystä.
– Keväällä mittaukset estyvät, jos on vielä paljon lunta. Suunnittelijan on myös hyvä päästä näkemään, millaisia vanhoja kasveja alueella on.
Maisemasuunnittelija Tuula Hyvärinen laajentaa suunnittelukaudeksi myös talven, koska silloinkin suunnitelmat ovat valmiina kevään koittaessa ja tarjousten pyytämiseen on hyvin aikaa.

Hyvärisen mukaan tärkeintä on löytää pihankäyttäjälle ratkaisu, joka taipuu vuosien ja vuodenaikojen saatossa eri käyttötarkoituksiin.
– Jo pihan päärakennusta suunnitellessa on hyvä pyrkiä rakentamaan kokonaisuus huomioiden muun muassa ilmansuunnat, näkymät, luonnonvalo ja luonnon monimuotoisuus arvokkaine vanhoine puineen.
Pihasuunnittelun päästessä vauhtiin johtotähtenä on budjetti. Esimerkiksi Avela kirjaa tontin luonnospohjiinsa kaikki mahdolliset asiakkaan ajattelemat seikat, joskus työselosteetkin. Hyvärinen taas kertoo käyttävänsä Autocad-pohjaista vihersuunnitteluohjelmaa.

Suuri merkitys on sillä, millaiseen maastoon kohennuksia tehdään. On punnittava kallioisuutta, puustoisuutta sekä vesistöisyyttä. Ensin pohditaan, miten pihan rakenteet, kulkuväylät ja valaistukset toimivat. Viimeisimpinä osuuksina pihasuunnitelmissa on maaperään sopivien kasvien valintaa.
– Kasvit parantavat pienilmastoa, edistävät monimuotoisuutta ja tarjoavat elinpaikan monelle hyödylliselle eläimelle. Väreillä ja erilaisilla kasvimuodoilla myös tuodaan vaihtelua ja rytmiä pihaan, esittelee Hyvärinen.

Pihojen läheinen nivoutuminen luontoon on yksi päivän pihatrendeistä, josta Avela pitää itsekin. Monet suomalaiset ymmärtävät nykyään olevansa riippuvaisia luonnosta.
– Haluan rohkaista pihojen omistajia siihen, että he varautuisivat kasvattamaan kasviksia itse. Kannatan myös syötävien kasvien säilyttämistarpeen huomioimista pihasuunnittelussa.
Osa asiakkaista haluaakin lisätä hyötykasveja tonteilleen. Toista ääripäätä edustanevat pihasuunnitelmia tilaavat mökkiläiset, jotka tahtovat päästä pihan hoitamisesta vähällä. Esimerkiksi nurmikon tilalle he valitsevat kunttaa eli metsänpohjamattoa.

Omien suunnittelukohteiden toteutusten näkeminen on Avelasta ja Hyvärisestä aina ilahduttavaa. Avelan mieleen ovat jääneet erityisen positiivisina muistoina monet kesämökkipihat.
– Hyvin muistan myös erään Saimaan rannalle tilatun kallioisen pihan, jonka toteuttaminen oli iso prosessi. Pihaan tuli hienon rantasaunan lisäksi esimerkiksi lohkograniittia.
Hyvärinen taas ei unohda suunnittelemiaan pihoja, joiden asukkaat ovat innostuneena sitoutuneet niiden hoitamiseen vuosikausiksi.

 

Tuula Hyvärinen

• Innostui puutarhasuunnittelusta sen haastavuuden ja monipuolisuuden vuoksi.
• On puutarhuri, suunnitteluhortonomi ja vihervalvoja: suunnitteluhortonomina koko maisemasuunnittelualan taitaja, yksityisiä ja julkisia viherrakennuskohteita toteuttanut ja valvonut vihervalvojana erilaisia urakoita.
• Näkee, että suunnittelijan työ on jatkuvaa uuden oppimista. Viherala menee valtavasti eteenpäin.

 

Päivi Avela

• Tuntee syntyneensä puutarhuriksi. Rakastaa myös taidetta.
• On tehnyt pihasuunnitelmia 30 vuotta Mikkelin seudulla. Alkuun kannusti oma puutarha-alan opettaja.
• Viherrakentajana 12 vuotta ja Visulahden puiston puutarhurina 6 vuotta.
• Tekee pihasuunnitelmia enää joitakin vuodessa, koska työ Hankkijalla vie aikaa.
• On luontoihminen, jolla on esimerkiksi luomukoulutusta.
• On asunut viisi vuotta Israelissa.

+1
0
+1
0
+1
0
+1
0
+1
0