Puun kysyntä kasvaa

23.3.2022 Koti

Venäjän puuvirtojen ehtyminen kirittää puukauppaa Etelä-Savossa.

Viime vuosi oli puukaupassa poikkeuksellisen vilkas, joten ihan siinä tahdissa ei Etelä-Savossa vielä olla. UPM:n lakko on tänä talvena pudottanut kuitupuun myyntiä, mutta kotimaisen puun kysyntä on nyt Ukrainan sodan seurauksena kasvanut voimakkaasti.
Etelä-Savon Metsänhoitoyhdistyksen toimitusjohtaja Petri Pajunen arvioi, että korjuuketjua tehostamalla pystytään vastaamaan tilanteeseen. Venäjäntuontiin nojaavan hakkeen osalta tilanne on hankalampi, sillä polttoon tuleva puuaines vaatii kuivumisajan, jota ei voi nopeuttaa.

Alalla ei toivota valtion tuovan tilanteeseen mitään hinnoittelua sekoittavia tuki-instrumentteja, vaan puuta löytyy MTK:n ja Metsänhoitoyhdistyksen mukaan markkinoilta ostamalla.
Puukauppa on pitkäjänteistä toimintaa, joka on suunniteltu etukäteen. Hakkuiden lisääminen edellyttää samalla taimikonhoidon kasvattamista. Pajusen mukaan markkinoilta löytyy riittävä määrä taimia.

Mänty- ja kuusitukista maksettiin helmikuussa reilu 65 euroa kuutiolta. Hintataso on Pajusen mukaan kohtuullinen.
Polttoaineen hinnan nouseminen on kurittanut metsäkoneyrityksiä, ja korjuuta on tehty raskaassa, runsaslumisessa maastossa. Pajunen sanoo, että hintakompensaatioista on pystytty neuvottelemaan.
Metsänomistajia hän kannustaa seuraamaan ajantasaista tilannetta ja kilpailuttamaan puukauppoja. Metsäteollisuus on tehnyt kovaa tulosta, ja metsänomistajat odottavat, että heille lohkeaa tuotantoketjussa oikeudenmukainen siivu.

Puukauppa on Etelä-Savossa iso bisnes. Vuositasolla puuta myydään yksityismetsistä noin neljä miljoonaa kuutiota, yli 200 miljoonalla eurolla. Koneyrittäjyydessä liikkuu noin 80 miljoonaa euroa.
Etelä-Savon sijainti on edullinen. Alueella on tukkipuuta käyttävää puunjalostusteollisuutta useilla paikkakunnilla. Kuitupuuta menee Äänekoskelle, Etelä-Karjalaan ja Kymenlaaksoon.

Venäjästä johtuva tilanne sekoittaa energiamarkkinoita, ja Pajunen arvioi, että ilmastotoimiin joudutaan ottamaan aikalisää. Esimerkiksi turvetta voi tilapäisesti palata markkinoille.
Toisaalta laaja irtautuminen Venäjän fossiilisesta energiasta vauhdittaa nyt vihreää siirtymää.

+1
0
+1
0
+1
0
+1
0
+1
0