Henkilöautojen kierrätys ennätystahdissa

17.3.2021 Ajankohtaista | Koti

Viimeiset kolme kuukautta ovat olleet autojen kierrätyksessä ennen kuulumattomat ja poikkeukselliset.

Murskaksi ovat menneet autojen ohella myös ennätykset. Koskaan autoilevan Suomen historiassa ei ole autoja romutettu niin paljon vastaavien kuukausien aikana. Romutusmäärää seurataan romutustodistuksilla. Henkilöautojen romutustodistuksia on alustavan tiedon mukaan kirjoitettu enemmän kuin ikinä ennen vastaavana ajankohtana. Joulukuun 2020 ja helmikuun 2021 välisenä aikana romutettiin noin 24 000 autoa, mikä on noin 10 000 enemmän kuin vuotta aikaisemmin vastaavina kuukausina. Tämä tarkoittaa lähes 70 % kasvua vuoden takaiseen.

Suomen Autokierrätyksen ennusteessa autoja päätyy kiertoon tänä vuonna ennätysmäärä. Edellisten vuosien ja alkuvuoden perusteella, jos markkinatilanne pysyy samana, autoja päätyisi tällä tahdilla kiertoon vähintään 90 000–100 000 kappaletta. Tilannetta pitää kuitenkin seurata ja arvioida kuukausittain, koska tilanne elää voimakkaasti. Pelkästään alkuvuoden perusteella näyttää, että romutustodistuksia kirjoitetaan tänä vuonna huomattavasti enemmän viime vuosiin verrattuna. Kasvu kuitenkin todennäköisesti tasoittuu alun purkauksen jälkeen.

Osaksi ansionsa tässä on hallituksen toimilla edistää autokannan uudistumista. Viime joulukuussa käynnistynyt romutuspalkkio on osaltaan vauhdittanut kiertoon menevien autojen määrää. Toinen erittäin merkittävä seikka on, että metallien maailmanmarkkinahinnat ovat nousussa ja korkealla juuri samaan aikaan. Autokannan uudistumisen näkökulmasta suunta on oikea. Kierrätettävien autojen määrä on jokaisen Suomessa toteutetun romutuskampanjan aikana nostanut romutusmärät uuteen ennätykseen.

Autokannan uudistumisessa on kaksi tärkeää asiaa. Kantaa pitää uudistaa kahdesta suunnasta. Uusia autoja pitää saada markkinoille ja kuluttajien käyttöön enemmän ja vanhoja käyttöikänsä loppupäässä olevia täytyy saada kierrätykseen entistä varhemmin. Autojen keskimääräinen romutusikä on yli 21 vuotta. Jos uusien autojen myynti kasvaa ja autokannan kierto nopeutuu, myös kiertoon ja romutukseen päätyvien autojen määrä kasvaa. Markkinoille tulevista autoista uusien osuus pitäisi olla nykyistä huomattavasti suurempi. Koronan takia viime vuonna jäätiin reilusti alle 100 000 uuden auton, mutta uusi normaali on asettunut viime vuosina muutenkin vain hieman 100 000 yläpuolelle. Tämä on autokannan uudistumisen kannalta liian vähän. Tällä hetkellä Suomen autokannan keski-ikä kasvaa joka ikinen päivä. Vuosittain se tarkoittaa lisäystä 2–3 kuukautta, mikä on voimakkaasti ristiriidassa erityisesti päästötavoitteiden kanssa.

Suomen Autokierrätyksen kierrätysverkosto muodostaa aidon kiertotalousekosysteemin, jossa 95 % autosta päätyy eri tavoin hyödynnettäväksi. Auton osia voidaan uudelleen käyttää alkuperäisessä tarkoituksessa ja muun muassa autosta kertyvä metalli saadaan talteen ja voidaan käyttää uusioraaka-aineena metalliteollisuuden tarpeisiin. Näin säästetään ja vältetään esimerkiksi uusiutumattomien neitseellisten luonnonvarojen käyttöä. Tämä on vahvasti yleisten ympäristötavoitteiden mukaista ja konkreettinen esimerkki kiertotaloudesta.

Suomen Autokierrätys Oy

+1
0
+1
0
+1
0
+1
0
+1
0