Mikkeliläinen hiukkassuodatin on matkalla maailmalle

18.11.2020 Ajankohtaista
1. Tassu ESP Oy:n myyntijohtaja Seppo Paavilainen ja tuotekehitysjohtaja Mika Räihä kehittävät Mikkelissä ainutlaatuista, tulisijoihin asennettavaa pienhiukkassuodatinta.

Tassu ESP Oy tekee yhteistyötä eurooppalaisen tulisijavalmistajan kanssa.

 

Lämmityskaudella pienhiukkasten määrä ilmakehässä lisääntyy huomattavasti erityisesti pientaloalueilla. Hiukkaspäästöjä on tilastoitu vertailukelpoisesti kokonais- ja pienhiukkasosuuksina vasta vuodesta 2000 lähtien.

 

Mikkeliläinen Tassu ESP Oy on vuosien ajan kehittänyt puun pienpolttoon soveltuvaa sähkösuodatinta, ensin lämmityskattiloihin ja nyt takkoihin.

– Euroopassa jopa 300 000 ihmistä kuolee ennenaikaisesti pienhiukkasten aiheuttamiin sairauksiin, kertoo myyntijohtaja Seppo Paavilainen.

– Suomessa vastaava luku on 1 600–2 000. Talviaikaan asutusalueilla jopa 45 prosenttia pienhiukkasista tulee puun poltosta.

 

Tassu ESP Oy on kehittänyt pienhiukkassuodatinta viime vuodesta lähtien yhteistyössä Tampereen yliopiston ja eurooppalaisen tulisijavalmistajan kanssa. Tulisijavalmistaja tekee kehitystyötä mekaniikan osalta, kun Mikkelissä puolestaan tehdään testauksia ja kehitetään hiukkasten varustetekniikkaa.

– Moni tuoteidea on usein raakile ja vaatii suuren panostuksen tuotekehitykseen ja tuotteistamiseen, kertoo tuotekehitysjohtaja, insinööri Mika Räihä.

– Kehitystyötä on tehty Euroopassa jo vuosia, mutta se pysähtyi vuonna 2015, koska kaavaillut tiukat päästörajoitukset eivät toteutuneetkaan. Nyt pienhiukkaspäästöjen vaikutukset ovat nousseet tapetille ja kehitystyö jatkuu.

 

Sähkösuodatin asennetaan tulisijan ja savuhormin väliin. Sähköisesti varautuneet hiukkaset johdetaan kahden seinämän väliin, joilla on vastakkainen varaus kuin hiukkasilla.

– Sähköinen varautuminen on vähän samantapainen ilmiö, kuin jos ilmapalloa hangataan hiuksiin, kertoo Räihä.

– Kun laitteessa on positiivinen ja pienhiukkasissa negatiivinen varaus, hiukkaset kerääntyvät kammion seinämiin, eivätkä lähde hormia pitkin taivaalle. Kiinteän, tuhkamaisen hiukkasjätteen laite poistaa automaattisesti keräyspinnoilta ja sen voi poistaa nuohouksen yhteydessä, esimerkiksi tuhkaimurilla.

 

Prototyyppejä pienhiukkassuodattimesta on Räihän mukaan olemassa useita, mutta lopputuotteen valmistuminen vie vielä tovin.

– Kehitystyö tähtää siihen, että tulevaisuudessa suodatin voitaisiin asentaa kotitalouksien tulisijoihin, myös jälkikäteen. Mutta sitä ennen tuotteesta pitää saada kuluttajaystävällinen.

– Kehitystyössä menee vielä ehkä vuoden verran. Markkinoilla tuote olisi viimeistään ensi vuoden lopulla, Räihä kaavailee.

 

Pienhiukkaset

 

∙ Pienhiukkaset ovat terveyshaitta

· Ilmansaasteet ovat vakava terveyshaitta ja aiheuttavat Suomessa vuosittain 1 600-2 000 ennenaikaista kuolemaa.

· Ilman epäpuhtauksien terveyshaitat aiheutuvat suurelta osin (64 %) pienhiukkasista (PM2.5), jotka sisältävät esimerkiksi syöpävaarallisia PAH-yhdisteitä ja raskasmetalleja.

· Hiukkaset kulkeutuvat ilman mukana kaikkiin osiin hengitysteitä, ja aiheuttavat haitallisia vaikutuksia. Keuhkojen ja verenkierron lisäksi vaaravyöhykkeellä ovat myös muut kehonosat, kuten sydänlihas ja aivot.

· Muiden ilmansaasteiden vaikutukset ovat myös vakavia, mutta pienhiukkasiin verrattuna vähäisempiä.

· Kaukokulkeutuvien päästöjen vähetessä EU-toimien ansiosta jäljelle jäävät vielä osin sääntelemättömät, lähellä hengityskorkeutta syntyvät puun pienpolton, katupölyn ja tieliikenteen päästöt.

Lähde: Ympäristöministeriö

+1
0
+1
0
+1
0
+1
0
+1
0