Koronatukien viidakko – vai koronaviidakon tuet?

20.5.2020 Koti

Yrittäjät eivät ole tottuneet elämään tukien varassa. Se näyttää vaikuttavan myös koronatukihakemusten määrään muiden tekijöiden ohella.

Koronaviruksen vuoksi takkuilevan talouselämän toimintakyvyn takaamiseksi valtiovalta avasi varsin rempseästi rahahanat. Kyseessä on työpaikkojen, palveluiden, tuotantoelämän ja suomalaisen osaamisen jatkuvuuden takaaminen. Käytännön toimet ovat olleet kuitenkin varsin poukkoilevia – ja poukkoilu jatkuu.

Toukokuun puoleen väliin saakka on tukia ollut tarjolla käytännössä vain muille yrityksille ja yrittäjille kuin maa-, metsä-, elintarvike- ja kalastusalan yrityksille. Näille aloille on järjestetty nyttemmin kuitenkin omat tukensa. Ravintoloiden tukemismuodot ovat vielä ratkaisematta, vaikka ala on ainoa määräyksin hiljennetty toimiala.

Nykyisiä tukia on ollut haettavissa pienien ja keskisuurten yritysten osalta kolmelta eri taholta. Kysymyksessä on joko kotikunnalta haettava yksinyrittäjän tuki, Ely-keskukselta haettava 1-5 henkeä tai Business Finlandilta haettava 6-250 henkeä työllistävien yritysten tukimuodot. Elyn ja BF:n tuet ovat jakaantuneet korkeintaan 10.000 euron tilanneanalyysitukeen ja korkeintaan 100.000 euron kehittämishanketukeen. Yksinyrittäjän tuki on kiinteä 2.000 euroa.

Toki tukia on ollut haettavissa jo aiemmin Business Finlandilta. Mahdollista on ollut hakea tukea kansainvälistymiseen ja verkostoitumiseen, kehittämiseen ja innovaatioihin, investointeihin ja käyttöpääoman rahoitukseen sekä vientikaupan rahoitukseen ja vientisaatavien turvaamiseen.
Myös asiakaspilotointiin, liikevaihdon kehittämiseen, asiakasmäärän kehittämiseen, kansainvälistymiseen, kumppaniverkostojen rakentamiseen, tuotteen ominaisuuksien valmistamiseen sekä rahoitusjärjestelyjen edistämiseen ja tiimin, neuvonantajien tai hallituksen vahvistamiseenkin on saatavilla taloudellista apua. Sanomattakin on selvää, että vastaavia tukia on voinut hakea myös Ely-keskuksilta. Mahdollisuuksia hakea ja tukirahaakin on siis ollut ennenkin, aikaa ennen koronaa.

Ely- ja Business Finland tuet poistuvat näillä näkyminen samalla kun nyt työn alla olevasta kustannustuesta tehdään hallituksessa päätös. Jopa vasta hyväksyttyjä maatalouden tukia saatetaan joutua säätämään jo parin viikon kuluttua niiden voimaan astumisesta. Nyt on vielä pari viikkoa hakea näitä nykyisiä tukia ja niitä kannattaa jokaisen hakukelpoisen yrityksen hakea. Yksinyrittäjien tuen jatkumisesta ei ollut tämän artikkelin kirjoittamishetkellä tarkkaa tietoa.
Kustannustukea voivat ensitietojen mukaan saada kaikkien alojen yritykset – tärkein myöntämiskriteeri on se, että liikevaihto on pudonnut merkittävästi huhtikuussa 2020.

Se kuinka paljon on merkittävästi, täsmentyy myöhemmin. Ongelma on esimerkiksi se, että mihin ajankohtaan tuota pudotusta verrataan. Esimerkkinä voi pohtia, että jos vertailukohta on vaikkapa tammikuu 2020. On lukuisia toimialoja, joissa huhtikuussa liiketoiminta sujuu aina paremmin kuin tammikuussa, korona-aikanakin.

Uusi kustannustuki korvaa kahdelta kuukaudelta yrityksen palkka- ja kiinteitä kuluja 20.000 -200.000 euroa. Mahdolliset aiemmin saadut tuet tullaan vähentämään joltain osin. Kustannustukea voivat hakea aiemmista tuista poiketen myös yhdistykset ja säätiöt. Samalla siis mahdollisesti vasta päätetytkin tuet joutuvat uudelleen tarkasteltaviksi. Kyse on siis vähintäänkin koronatukien viidakosta.

 

Tukiviidakon pääkohdat

  •  Ely- ja Business Finland -tuet ovat olleet haettavissa huhtikuun puolivälistä alkaen.
  •  Tukisummasta on ollut mahdollista saada 70 % ennakkoa jo päätöksen yhteydessä, ja loppusosaa on voinut hakea maksatushakemuksella 12.5. alkaen.
  •  Ely-keskukset ovat myöntäneet mainittuja tukia toukokuun puoliväliin mennessä 11.949 hakijalle yhteensä 105.396.531 euron edestä.
  •  Hakemuksia oli jätetty kaikkiaan 25.805 kpl ja käsittelyaika on noin 40 päivää.
  •  Mahdolliset muutokset hakukriteereissä eivät vaikuta jo sisään jätettyihin hakemuksiin.
  •  Kaikille toimialoille suunnattu uusi kustannustuki on haettavissa pian, viimeistään kesäkuun alussa.
  •  Kustannustuki korvaa palkka- ja kiinteitä kuluja 20 000 – 200 000 euron väliltä.
  •  Aiemmin myönnetyt tuet vähentävät kustannustuen määrää.

 

Tukirahaa on – hakijoita vähemmän

Näin kommentoi yrittäjille ja yrityksille tarkoitettuja koronatukia Etelä-Savon Yrittäjien aluejohtaja Niina Kuuva. Hänen mukaan Etelä-Savon alueella eri koronatukikelpoisia yrityksiä on noin 7.000. Toukokuun puoleen väliin mennessä on myönnetty yksinyrittäjä-, Ely- ja Business Finland-tukia vain noin 1500 yrittäjälle ja yritykselle.
– Siis vain reilulle viidennekselle alueemme yrittäjistä, laskeskelee Kuuva tuoreista tilastoistaan.

Syitä tukien vähäiseen hakuinnostukseen on Kuuvan mukaan monia: ei osata hakea, ei ole ”aikaa” hakea, vierastetaan periaatteessa kaikkia yhteiskunnan tukia, ajatellaan että olen selvinnyt aina ennenkin tai ääritapauksessa ollaan vain henkisesti niin loppu, ettei enää jakseta.

Yrittäjien edusnaisen mukaan apua kyllä saa monilta eri tahoilta, kun vain herää kysymään. Saatavilla on erimuotoisia tukia kaiken kokoisille ja muotoisille yrityksille.
– Kaikille kyllä löytyy omansa, etenkin kun vastikään on saatu tukia myös maa-, metsä- ja kalatalouteen. Myös ravintoloidenkin tukimuodot alkavat hahmottua, aluejohtaja vakuuttaa.

Tukimuodoista saa lisätietoja Ely-keskuksen sivuilta tai googlettamalla vaikkapa sanoilla ”Ely-korona”. Lisäksi työvoimatoimistoista saa tietoa ja apua yrittäjän määräaikaisen työmarkkinatuen osalta. Opastusta saa myös omasta pankista, kuntien elinkeinoasiamiehiltä, Miset Oy:stä ja tietysti yrittäjäjärjestöistä.

 

Maatalouden tuki jalostusta ja myyntiä harjoittaville

Maatalouden yritysten väliaikaista tukea voi nyt saada tietyin edellytyksin. Ministeriön mukaan kysymyksessä ovat maatilan yhteydessä maatalous-tuotteiden jalostusta ja myyntiä harjoittavat alle 10 henkilöä työllistävät mikroyritykset. Maatalouden alkutuotannon väliaikaista tukea voivat puolestaan saada erikoistuneet maatilat, porotilat ja puutarhatilat, jotka myyvät tuotteitaan ulos ja joiden tuotteiden menekki on merkittävästi pienentynyt.

Kalatalouden väliaikaisen tuen saajana voivat olla minkä tahansa kokoiset ja muotoiset kalatalousyritykset. Tuet ovat niin maatalouden kuin kalataloudenkin osalta enintään 10.000 euroa tuensaajaa kohden. Maa- ja kalatalouden korona tukiin on tässä yhteydessä varattu kaikkiaan maltilliset 40 miljoonaa euroa

JT Hartikainen

+1
0
+1
0
+1
0
+1
0
+1
0