Nyt sotettaa – essotettaa oikein kunnolla — JiiTeen Kuukautinen

22.5.2019 Ajankohtaista

Essote, Eksote, Sosteri, Soite, Kymsote, SiunSote – ja muutama Erva päälle!

Siinä sosiaali- ja terveysalan maakunnallisia toimijoita. Kaikenmaailman sotet ovat kuntainliittojen sairaanhoitopiirejä – niitä on tätä nykyä Suomessa kaikkiaan 21. Ervat ovat puolestaan erityisvastuualueita – niitä miljoonapiirejä. Näitä Suomessa on taas lempinimensä mukaisesti 5 yliopistollisten keskussairaaloiden ympärillä.
Sairaanhoitopiirit tuottavat erikoissairaanhoitoa alueensa kuntien perusterveydenhuoltoa tarjoaville terveyskeskuksille, työterveyshuollolle ja yksityisille lääkärikeskuksille. Ääritapauksissa alueemme potilas voidaan ohjata hoitoon Kuopioon tai jopa Helsinkiin. Epäselvää? Kyllä – siksi maamme hallitukset ovat jo pitkään puuhanneet SOTE -uudistusta.
Tässä kuitenkin nyt vain Essotesta, jonka ongelmat ovat samoja kuin muuallakin: lääkäripula, ylirakenta-minen, alati kasvavat kulut, surkea johtaminen ja valvonta. Terveydenhuollon rakentamishankkeita on muuten vireillä vuoteen 2025 mennessä eri puolilla Suomea n. 5 miljardilla eurolla.
Essoten – Etelä-Savon sosiaali- ja terveyspalveluiden kuntayhtymän – resurssipulan taustalla on se, että Sipilän Sotesähläämisessä ei saatu varmuutta siitä, että Essote säilyttäisi nykyiset toimintonsa jatkossakin. Näin osaavin hoitohenkilöstö siirtyi varmuuden vuoksi vahvempiin keskussairaaloihin. Lisäksi erikoistumis- mahdollisuudet supistuisivat selvästi, mikäli Mikkeli menettäisi jatkossa laajan päivystyksensä aseman.
Essotenkin talous on retuperällä. Vaikka väestömme vanheneekin ja siten hoitomenot kasvavat, ongelmiin on puututtava paitsi omalla osaamisella, myös pohtimalla valtakunnallisesti hoidon arvoja ja rajoja: onko juopuneen juhlijan murtunut nilkka samanarvoinen kuin työtapaturmassa särkynyt nilkka? Kaikessa muussakin terveydenhuollon valtakunnallisessa sääntelyssä tulee ensisijaisesti käyttää järkeä, ei rahaa!
Asiantuntijaorganisaatioissa johtamisongelmana on helposti se, että häntä ryhtyy ohjaamaan koiraa – kokonaistoiminnasta vastaavat johtajat luovuttavat päätösvallan lääkäreille myös muissa kuin itse asiantuntija-asioissa. Sairaalahankkeet ovat tästä hyvä esimerkki: rahaa tuhlataan siihen, että lääkärit leikkivät arkkitehteja ja rakennusinsinöörejä. Onneksi tiettävästi ei kuitenkaan päinvastoin…
Kun vielä omistajakuntien valitsemat valtuuston, tarkastuslautakunnan ja hallituksen jäsenet kuvittelevat olevansa rajattoman vallan haltijoita – nykyajan kuntayhtymäruhtinaita – on katastrofi valmis! Luottamus-henkilöiden tulee valvoa ja osaltaan johtaa sairaanhoitopiiriä ainoastaan ja vain omistajiensa eli meidän veronmaksajien parhaaksi. Nyt tarvitaan ryhtiä Essoten johtoon ja lusperiluottamushenkilöstöön!

+1
0
+1
0
+1
0
+1
0
+1
0