Turhaa eläkeruikutusta — JiiTeen Kuukautinen

27.3.2019 Ajankohtaista

Heti alkuun sanon, että olen itsekin eläkeläinen. Ettei joku vain luule, että olisin jotensakin eläkeläisvastainen.

Lehtien mielipidepalstoille on usein kirjoituksia, joissa moititaan eläkkeiden taitettua indeksiä – siis käytännössä sitä, että eläkkeet eivät nouse palkkojen tahtiin. Tässä valittajat näkevät olevan jonkinlainen epätasa-arvo. Miten onkaan?
Palkansaajat maksavat eläkkeitään palkastaan tietyn prosenttimäärän. Se on siirrettyä palkkaa, sanovat palkansaajajärjestöt. Totta, mutta… Koko työuran aikana kertyneet eläkemaksut kattavat vain murto-osan kunkin eläkeajallaan nostettavaksi tulevista eläkkeistä. Käytännössä kulloisenakin aikana maksettavat eläkkeet katetaankin silloin työssäkäyvien eläkemaksuilla. Yrittäjät ovat tässäkin heikommassa asemassa: he joutuvat itse päättämään, kuinka paljon saavat eläkettä joskus sitten tulevaisuudessa – ja maksamaan tuosta eläketurvastaan reilusti enemmän kuin palkansaajat!
On suomalaista eläkeneroutta, että eläkemaksut rahastoidaan – rahastojen arvo on tänään noin 200 miljardia euroa. Tämä on se puskuri, jolla varaudumme kansalaistemme tuleviin eläkkeisiin. Eläkkeitä maksetaan nyt n. 25 mrd euroa vuodessa, josta eläkemaksuilla kerätään reilut 20 mrd euroa – loput katetaan mainituista rahastoista. Toistaiseksi rahastot kasvavat, koska sijoitustuotot kattavat vajeen. Mutta tilanne muuttuu: ihmiset elävät valitettavasti pidempään kuin 72-vuotiaiksi – tuo 72 vuottahan oli se eliniänodote, jonka pohjalle nykyinen eläkejärjestelmämme luotiin. Koska ihmiset elävät yli 72-vuotiaiksi, meillä muhii eläkepommi.
Eläkevalittajien ongelma on se, että ei ole älykästä vaatia eläkkeiden nousevan palkkojen tahtiin, sillä eläkeläinen ei enää osallistu kansantalouden työn tuottavuuden lisäämiseen ja sitä kautta kansantalouden kasvattamiseen. Eläkeläinenkin on toki kuluttaja. Mutta ei sen enempää – ellei tee työtä eläkkeelläkin, mikä sekin on mahdollista. Jopa toivottavaa.
Se, että osa meistä eläkeläisissä on pienituloisia ja niukan elannon varassa, on sekin totta. Mutta juuri heitä taitetusta indeksistä luopuminen ei auttaisi – heidän kohdallaan asia on ratkaistava muutoin, vaikkapa takuueläkettä korottamalla. Taitetusta indeksistä luopuminen koituisi vain työeläkeläisten hyväksi – meidän, joilla menee jo nyt suhteellisen hyvin. Lopetetaan siis turhapäiväinen valitus menetetyistä ansioista, taitetuista indekseistä ja muusta huuhaasta – ja keskitytään kuluttamaan sitä, mitä meillä vielä on…

+1
0
+1
0
+1
0
+1
0
+1
1