Dieselit entistä ympäristöystävällisemmiksi urean avulla

13.10.2016 Auto & Kone

Polttoaineen lisäksi auto vaatii toimiakseen useita muita nesteitä ja kemikaaleja. Näitä ovat ainakin moottori- ja vaihteistoöljyt, jarruneste, jäähdytysneste, lasinpesuneste, sekä kaasumainen ilmastoinnin kylmäaine.

Vain lasinpesunesteen ja polttoaineen lisäys kuuluvat auton käyttäjän luonnollisiin toimiin. Myös öljyä kuluttavien moottoreiden öljyn mahdollinen omatoiminen lisäys on tarpeen myös auton huoltojen välillä. Muuten nämä nesteiden ja kemikaalien tarkistukset, vaihdot ja lisäykset on tarkoituksenmukaista antaa huoltokorjaamoiden tehtäväksi. Useimpien nesteiden lisäys- tai vaihtotarpeesta nykyisten autojen järjestelmät varoittavat autoilijaa.

Diesel-autoilijoille on tullut uuden tekniikan myötä autoihin uusi neste. Tämä neste on tarkoitettu syyskuun 2014 jälkeen tyyppihyväksyttyihin dieselautoihin, joissa typen oksidin päästöjä vähentävä SCR –järjestelmä on pakollinen. Tämän järjestelmän käyttö on tapa täyttää uusimman Euro 6 –normin mukaiset hiukkaspäästöt.

Mikä on SCR ?

Kirjainlyhenne tulee sanoista Selective Catalytic Reduction. Tässä järjestelmässä dieselmoottorin pakokaasujen hiukkassuodattimen jälkeen pakokaasun sekaan ruiskutetaan ureaa sisältävää nestettä, jonka avulla tämä erikoiskatalysaattori pelkistää pakokaasujen typenoksidit ympäristölle haitattomiksi vedeksi ja typeksi.

Tämä järjestelmä on olut käytössä Euroopassa jo kymmenen vuoden ajan raskaassa ajoneuvokalustossa.
Ruiskutettava neste on vedellä laimennettua urealiuosta, jonka kaupalliseksi nimitykseksi on vakiintunut AdBlue –liuos.

Mitä on AdBlue ?

SCR-järjestelmillä varustetuissa autoissa on erillinen säiliö AdBlue –liuosta varten. Sen täyttöaukko on useimmiten sijoitettu polttoaineen täyttöaukon yhteyteen. Koska nestettä joudutaan lisäämään suhteellisen harvoin, on sen korkki avattavissa vain työkalun avulla. Tällä estetään säiliön täyttö epähuomiossa polttoaineella.

Liuos on pääosaltaan tislattua vettä, jonka seassa on 32,5 prosenttia urealiuosta, joka koostuu pääasiassa typpeä sisältävästä ammoniakista.

Aineen puhtaus on äärimmäisen tärkeää. AdBlue –liuoksen myyntipakkaukset ovat aina sinetöityjä. Aineiden valmistusoikeus on lisenssoitu, ISO-standardisoitu ja hyväksytyt valmistajat rekisteröity.

Aine tulee säilyttää aina suljetussa astiassa, sillä pienetkin epäpuhtaudet voivat aiheuttaa vakavia vaurioita ja tuhota katalysaattorin.

SCR –järjestelmän ohjausyksikkö annostelee nestettä automaattisesta katalysaattoriin. Ainetta kuluu henkilöautoissa yleensä 1-2 litraa tuhannen ajokilometrin aikana. Kun nestesäiliön tilavuus on yleensä noin 20 litraa, voi sen täyttö tapahtua tavallisesti auton määräaikaishuoltojen yhteydessä.

Koska AdBlue muodostuu pääosiltaan vedestä, se säilyy juoksevana nesteenä vain noin 11 pakkasasteeseen asti. Tätä kylmemmissä lämpötiloissa aine jäätyy. Jäätyminen ei kuitenkaan vahingoita ainetta. SCR -järjestelmän yhteydessä on lämmitin, joka sulattaa jähmettyneen nesteen ajon aikana.
SCR -järjestelmä varoittaa kuljettajaa hyvissä ajoin ennen liuoksen loppumista säiliössä. Mikäli neste pääsee kokonaan loppumaan, ei auto käynnisty ennen kuin nestettä on lisätty.
www_kuva2-39
AdBluen käyttö

AdBlue –nestettä myydään korjaamoita ja autoilijoita palvelevissa liikkeissä ja huoltoasemilla myös pienissä kuluttajapakkauksissa. Mikäli ainetta joudutaan lisäämään hätätapauksissa säiliöön, on tietty varovaisuus tarpeen. Mikäli liuosta esimerkiksi läikkyy iholle, riittää puhdistukseksi huuhtelu vedellä. Aine on kuitenkin metallia syövyttävää, joten se tulee säilyttää aina muovisissa pakkauksissa. Mikäli ainetta joutuu metallipinnoille, tulee se huuhdella heti pois.

Aineen säilytysaika on rajallinen, joten sitä ei kannata varastoida pitkiä aikoja. Aine on varastoitaessa säilytettävä viileässä ja auringonvalolta suojattuna.

Litrahinta vaihtelee pakkauskoon mukaan, mutta on kulutukseensa nähden muihin autoilun kemikaaleihin verrattuna varsin edullista.

AdBlue –nestettä käytetään nimenomaan Euoro-6 päästönormin alittavissa uusimmissa dieselajoneuvoissa. Aine toimii partikkelisuodattimen jälkeen sijaitsevassa SCR -katalysaattorissa. Se ei siis ole polttoaineen lisäaine, vaan se ruiskutetaan pakokaasun sekaan.

Hiukkassuodattimen puhdistukseen eri kemikaali

Tämän lisäksi jotkut autovalmistajat käyttävät myös PDF -partikkelisuodattimen, eli ns. hiukkasloukun puhdistamiseen nestettä, joka ruiskutetaan polttoaineen sekaan. Eräissä dieselautoissa ruiskutus tapahtuu automaattisesti, jolloin myös tätä nestettä varten on oma säiliönsä, jonka täyttöväli on useita kymmeniä tuhansia kilometrejä. Ilman tällaisen aineen käyttöä hiukkassuodattimen käyttöikä olisi tuntuvasti lyhyempi.

Toisin kuin AdBlue, kyseinen, mm. Eolys –nimellä markkinoitu neste ruiskutetaan polttoaineen sekaan. Kyseessä on siis käyttötarkoitukseltaan täysin eri aine kuin AdBlue.

Muutamat autokemikalioiden valmistajat markkinoivat tätä nestettä omilla tuotemerkeillään. Näitä aineita voidaan käyttää esimerkiksi huollon yhteydessä silloin, jos autossa ei ole kyseistä toimintoa automaattisena.

Hiukkassuodatin täydennettynä SCR-järjestelmällä tekee nykyiset dieselautot erittäin ympäristöystävällisiksi, sillä niiden hiilivetypäästöt ovat jo luonnostaan paljon bensiinikäyttöisiä autoja alhaisemmat.

Heikki Lehtinen
Kirjoittaja on vaikuttanut autoalan maahantuojien asiantuntijatehtävissä runsaat neljä vuosikymmentä

+1
1
+1
0
+1
0
+1
0
+1
0