Väärän moottoriöljyn valinta voi käydä kalliiksi

|

Aikoinaan auton moottoriöljyn valinta tapahtui vuodenaikojen mukaan; kesäksi oma öljy ja talveksi ohuempi talviöljy.

Pelkästään öljyn viskositeetin perusteella tapahtuva oikean öljyn valinta on kuitenkin jäänyt historiaan jo kauan sitten. Nykyautoissa öljy on moottorikohtainen ”nestemäinen varaosa”, jonka valinnassa on syytä olla tarkkana. Jopa ammattitaitoiselle korjaamolle juuri oikean öljyn tunnistaminen on haasteellista.
Suurin syy kehitykseen on ollut autojen pa­ko­kaasupäästöjen jär­jes­telmien kehitys. Bensiini- ja dieselmoottorit vaativat näiden järjestelmien mukaan aivan omat voiteluaineensa. Sen lisäksi sekä bensiini-, että dieselmoottorien yksilölliset tekniset vaatimukset edellyttävät tarkoin oikeita voiteluöljyjen ominaisuuksia. Väärien voiteluöljyjen käyttö on aiheuttanut kasvavan määrän moottorien vaurioitumiseen johtaneista vioista.Suuri osa turboahtimien ja pakokaasun kierrätysventtiileiden vaurioista johtuu vääristä voiteluöljyistä.
Nykyisin myytävissä olevien autojen moottoreissa tärkeintä on valita öljy sen mukaan, onko moottori bensiini- vai dieselkäyttöinen. Kaasukäyttöiset ja biopolttoainetta käyttävät autot muodostavat lisäksi omat haasteensa. Kun vanhoina ”hyvinä” aikoina väärän voiteluöljyn valinta aiheutti mahdollisesti vain lisääntyvää öljyn tai polttoaineen kulutusta, tai lisääntyneitä pakokaasupäästöjä, voi nykyisissä autoissa olla seurauksena jopa moottorin rikkoutuminen.

Uusimmissa, eli karkeasti alle kymmenen vuotta vanhoissa autoissa oikean moottorin voiteluaineen valitseminen on jopa korjaamon ammattilaisille haasteellista. Tärkein kriteeri on se, että dieselautoissa on hiukkassuodattimien käyttöön oton jälkeen ollut noudatettava ehdottomasti vain niihin tarkoitettujen öljyjen ohjeita. Tämän seurauksena bensiini- ja dieselkäyttöisten autojen öljyt eivät enää voi olla samoja. Moottoritekniikan kehittyessä myös öljyn viskositeetit ovat muuttuneet. Öljyjen viskositeettia kuvaavat ylisesti tunnetut SAE -normit ovat kokeneet vallankumouksen. Moottorien kitkan – ja sitä kautta kulutuksen ja päästöjen – kehityksen myötä öljyt ovat kehittyneet entistä ohuemmiksi ja entistä suurempia pintapaineita kestäviksi. Voiteluöljyjen muodostaman kalvon paksuus sylinterien seinämissä on ohentunut moninkertaisesti pari vuosikymmentä sitten käytössä oleviin öljyihin. Tämä on osaltaan mahdollistanut autojen polttoainetalouden ja pakokaasupäästöjen madaltumisen nykyiselle tasolle, jossa autojen pakokaasupäästöt ovat laskeneet vain kymmenesosaan pari vuosikymmentä sitten vallinneista arvoista.

Kuten edellä mainittiin, on juuri oikean moottoriöljyn valinta haasteellista jopa ammattitaitoiselle korjaamolle. Tilannetta ei suinkaan helpota öljyjen luokituksen monimutkaisuus. Moottorikohtaisten öljyjen suositukset ovat joko autojen valmistajien, moottorien valmistajien tai voiteluaineiden valmistajien ohjeellisia arvoja. Öljyn viskositeettiluokka ilmaisee, miten ko. öljy virtaa kulloisessakin lämpötilassa. Tämä fysikaalisen ominaisuuden tunnusluku on yhteinen kaikille moottori- ja voiteluöljyvalmistajille. Toinen moottorityypistä riippuva, yleisesti käytössä oleva luokitus on Eurooppalaisten autovalmistajien luoma ACEA -luokitus. Siinä A- ja B -luokat ovat bensiini- ja dieselkäyttöisten autojen moottoreihin tarkoitettuja moottoriöljyjä, joiden ominaisuudet riittävät moottoreille, joissa ei ole pitkälle kehittynyttä pakokaasujen ja hiukkasten poistojärjestelmää. Uusimmissa, lähinnä viimeisen vuosikymmenen aikana myydyissä autoissa edellisten luokkien lisäksi on tullut ACEA C -luokka, joka on tarkoitettu autoille, joissa pakokaasujen käsittelyjärjestelmä alentaa pakokaasujen sulfaattituhka-, fosfori- ja rikkipitoisuutta. Nämä öljyt on tarkoitettu erityisesti autoille, jotka on varustettu näitä haitallisia päästöjä muodostavien hiukkasten poistojärjestelmillä. Kirjainkoodien lisäksi luokitus on tarkennettu numerolla (esim. ACEA C4).

Edellä esillä olleet öljyjen luokitusjärjestelmät ovat moottorien ja autojen valmistajien yhteisesti käyttöön ottamia luokitusjärjestelmiä. Näiden lisäksi oikeiden voituöljyjen tunnistamiseksi on olemassa joukko autovalmistajien omia voiteluaineiden luokituksia. Nämä suositukset ovat joissakin tapauksissa pelkästään kaupallisia ja pohjautuvat autovalmistajien ja voiteluöljyvalmistajien keskinäisiin sopimuksiin. Niiden merkitys juuri oikeiden voiteluaineiden valinnassa on kuitenkin korostunut. Useat voiteluöljyvalmistajat ovatkin ottaneet myös autovalmistajakohtaiset suositukset mukaan öljyjen tuotetiedoissa. Kuluttajasuojan ja myöskin huoltokorjaamoiden tuotevastuun kannalta nämä OEM -valmistajien koodit ovat tärkeitä ja turvallisuutta lisääviä
Voiteluainemarkkinoilla esiintyy myös tuoteväärennöksiä. Niiden ollessa kyseessä mahdollisten vahinkotapausten yhteydessä vastuun kantaja on yleensä tuotteiden myyjä. Ammattitaitoisten alan yritysten käytön laiminlyönti jopa niin yksinkertaisessa tuntuvassa asiassa kuin auton moottorin öljynvaihdossa voi siis olla kohtalokasta. Lisäksi on muistettava, että käytetty moottoriöljy on ympäristölle erittäin haitallista jätettä.

Heikki Lehtinen

Purkuosien kierrätys tehostuu

|
Kierrättäminen on ollut kaikkien huulilla jo vuosien ajan. Paaliksi puristettava auto palvelee osiensa ansiosta vielä elinkaaren jälkeenkin. Rekisteristä poistettu auto on nosturilla, käynnissä on ...
Hallin suosituin. Savilahden Auto Oy:n vaihtoautopäällikkö Harri Parkkisen mukaan Golf on käytettynäkin erittäin haluttu.

Kuusivuotias kuntopriimus kelpaa useimmille

|
Nappivaihdokkisarjan avausauto on vuoden 2013 mallia oleva Volkswagen Golf. Tämä Otavan tienoilla palvellut yksilö on ikäisekseen vähän ajettu, helppokäyttöisellä DSG-vaihteistolla varustettu 1,2 TSI. Auto ...
Tiina Pesoselle takakontin tilavuudessa on tärkeämpää lattiatilavuus kuin korkeus. Pesosen koirat ovat tottuneet matkustamiseen ja ne nukkuvat suurimman osan ajasta ollessaan autossa.

Koirien matkustusmukavuus painaa auton valinnassa

|
Takakonttiin sijoitettu veräjä antaa tilaa ja turvallisuutta. Autovalinnassa jokaisella meistä painavat vaakakupissa erilaiset asiat. Lapsiperheellä on erilaiset vaatimukset autolle kuin yksin matkustavalla henkilöllä. Myös ...