Väärän moottoriöljyn valinta voi käydä kalliiksi

|

Aikoinaan auton moottoriöljyn valinta tapahtui vuodenaikojen mukaan; kesäksi oma öljy ja talveksi ohuempi talviöljy.

Pelkästään öljyn viskositeetin perusteella tapahtuva oikean öljyn valinta on kuitenkin jäänyt historiaan jo kauan sitten. Nykyautoissa öljy on moottorikohtainen ”nestemäinen varaosa”, jonka valinnassa on syytä olla tarkkana. Jopa ammattitaitoiselle korjaamolle juuri oikean öljyn tunnistaminen on haasteellista.
Suurin syy kehitykseen on ollut autojen pa­ko­kaasupäästöjen jär­jes­telmien kehitys. Bensiini- ja dieselmoottorit vaativat näiden järjestelmien mukaan aivan omat voiteluaineensa. Sen lisäksi sekä bensiini-, että dieselmoottorien yksilölliset tekniset vaatimukset edellyttävät tarkoin oikeita voiteluöljyjen ominaisuuksia. Väärien voiteluöljyjen käyttö on aiheuttanut kasvavan määrän moottorien vaurioitumiseen johtaneista vioista.Suuri osa turboahtimien ja pakokaasun kierrätysventtiileiden vaurioista johtuu vääristä voiteluöljyistä.
Nykyisin myytävissä olevien autojen moottoreissa tärkeintä on valita öljy sen mukaan, onko moottori bensiini- vai dieselkäyttöinen. Kaasukäyttöiset ja biopolttoainetta käyttävät autot muodostavat lisäksi omat haasteensa. Kun vanhoina ”hyvinä” aikoina väärän voiteluöljyn valinta aiheutti mahdollisesti vain lisääntyvää öljyn tai polttoaineen kulutusta, tai lisääntyneitä pakokaasupäästöjä, voi nykyisissä autoissa olla seurauksena jopa moottorin rikkoutuminen.

Uusimmissa, eli karkeasti alle kymmenen vuotta vanhoissa autoissa oikean moottorin voiteluaineen valitseminen on jopa korjaamon ammattilaisille haasteellista. Tärkein kriteeri on se, että dieselautoissa on hiukkassuodattimien käyttöön oton jälkeen ollut noudatettava ehdottomasti vain niihin tarkoitettujen öljyjen ohjeita. Tämän seurauksena bensiini- ja dieselkäyttöisten autojen öljyt eivät enää voi olla samoja. Moottoritekniikan kehittyessä myös öljyn viskositeetit ovat muuttuneet. Öljyjen viskositeettia kuvaavat ylisesti tunnetut SAE -normit ovat kokeneet vallankumouksen. Moottorien kitkan – ja sitä kautta kulutuksen ja päästöjen – kehityksen myötä öljyt ovat kehittyneet entistä ohuemmiksi ja entistä suurempia pintapaineita kestäviksi. Voiteluöljyjen muodostaman kalvon paksuus sylinterien seinämissä on ohentunut moninkertaisesti pari vuosikymmentä sitten käytössä oleviin öljyihin. Tämä on osaltaan mahdollistanut autojen polttoainetalouden ja pakokaasupäästöjen madaltumisen nykyiselle tasolle, jossa autojen pakokaasupäästöt ovat laskeneet vain kymmenesosaan pari vuosikymmentä sitten vallinneista arvoista.

Kuten edellä mainittiin, on juuri oikean moottoriöljyn valinta haasteellista jopa ammattitaitoiselle korjaamolle. Tilannetta ei suinkaan helpota öljyjen luokituksen monimutkaisuus. Moottorikohtaisten öljyjen suositukset ovat joko autojen valmistajien, moottorien valmistajien tai voiteluaineiden valmistajien ohjeellisia arvoja. Öljyn viskositeettiluokka ilmaisee, miten ko. öljy virtaa kulloisessakin lämpötilassa. Tämä fysikaalisen ominaisuuden tunnusluku on yhteinen kaikille moottori- ja voiteluöljyvalmistajille. Toinen moottorityypistä riippuva, yleisesti käytössä oleva luokitus on Eurooppalaisten autovalmistajien luoma ACEA -luokitus. Siinä A- ja B -luokat ovat bensiini- ja dieselkäyttöisten autojen moottoreihin tarkoitettuja moottoriöljyjä, joiden ominaisuudet riittävät moottoreille, joissa ei ole pitkälle kehittynyttä pakokaasujen ja hiukkasten poistojärjestelmää. Uusimmissa, lähinnä viimeisen vuosikymmenen aikana myydyissä autoissa edellisten luokkien lisäksi on tullut ACEA C -luokka, joka on tarkoitettu autoille, joissa pakokaasujen käsittelyjärjestelmä alentaa pakokaasujen sulfaattituhka-, fosfori- ja rikkipitoisuutta. Nämä öljyt on tarkoitettu erityisesti autoille, jotka on varustettu näitä haitallisia päästöjä muodostavien hiukkasten poistojärjestelmillä. Kirjainkoodien lisäksi luokitus on tarkennettu numerolla (esim. ACEA C4).

Edellä esillä olleet öljyjen luokitusjärjestelmät ovat moottorien ja autojen valmistajien yhteisesti käyttöön ottamia luokitusjärjestelmiä. Näiden lisäksi oikeiden voituöljyjen tunnistamiseksi on olemassa joukko autovalmistajien omia voiteluaineiden luokituksia. Nämä suositukset ovat joissakin tapauksissa pelkästään kaupallisia ja pohjautuvat autovalmistajien ja voiteluöljyvalmistajien keskinäisiin sopimuksiin. Niiden merkitys juuri oikeiden voiteluaineiden valinnassa on kuitenkin korostunut. Useat voiteluöljyvalmistajat ovatkin ottaneet myös autovalmistajakohtaiset suositukset mukaan öljyjen tuotetiedoissa. Kuluttajasuojan ja myöskin huoltokorjaamoiden tuotevastuun kannalta nämä OEM -valmistajien koodit ovat tärkeitä ja turvallisuutta lisääviä
Voiteluainemarkkinoilla esiintyy myös tuoteväärennöksiä. Niiden ollessa kyseessä mahdollisten vahinkotapausten yhteydessä vastuun kantaja on yleensä tuotteiden myyjä. Ammattitaitoisten alan yritysten käytön laiminlyönti jopa niin yksinkertaisessa tuntuvassa asiassa kuin auton moottorin öljynvaihdossa voi siis olla kohtalokasta. Lisäksi on muistettava, että käytetty moottoriöljy on ympäristölle erittäin haitallista jätettä.

Heikki Lehtinen

Eniten myyty. – Tonniluokan pakettiauto on yhä suosituin, vaikka saatavilla on erikokoisia pakettiautoja laidasta laitaan, kertoo Etukoneen Fiat-myyjä Jarmo Liukkonen.

Etukone jatkaa Fiatin myyntiä

|
Etukoneen, Autoarinan ja Ajanvaunun merkkiedustukset on nyt jaettu. Viime kuun vaihteessa Juvantien varteen avatun Autoarinan edustukseen kaavailtu Fiat siirtyi Arinakadulla sijaitsevan Etukoneen hartioille. Fyysisesti ...
Kiireinen mies. Myyntijohtaja Teemu Pulliaisen työpiste löytyy vuorotellen neljästä eri autotalosta Saimaan ympäriltä.

Pulliainen luotsaa koko Auto-Killan myyntiä

|
Neljällä paikkakunnalla operoiva yritys päivittää kiinteistöjään järki edellä. Viime vuoden loppupuolella Auto-Killan henkilö- ja pakettiautopuolen myyntijohtajaksi nimitetyn Teemu Pulliaisen auton mittariin kertyy 1500 kilometriä ...
Ei vaikuta arkeen. Päästönormin muutos aiheuttaa vipinää lähinnä autokaupan toimijoille ja ohjaa kuluttajia entistä tehokkaammin vähäpäästöisten autojen pariin.

Uusi päästönormi ei muuta todellisia päästöjä

|
Siirtymä päästö­normista toiseen näkyy automerkkien mallitarjonnan muutoksissa ja hintalapuissa. Uuden WLTP (Worldwide harmonized light vehicles test procedure) päästönormin kiirehtimistä edesauttoi muutaman vuoden takainen päästöskandaali. ...
Nopeaa reagointia tarvitaan. Ilkka Häkkänen uskoo autokaupan muuttuvan tulevaisuudessa entistä kiihkeämmällä tahdilla.

Maakunnan autokaupan ohjastaja vaihtui

|
Hyvät eväät alalle omaava Ilkka Häkkänen omaa aidosti maanläheisen ajattelutavan. Toukokuun alusta tehtävässään aloittanut Häkkänen siirtyi maakunnallisen osuuskaupan palvelukseen Rinta-Joupin autoliikkeeltä. Vuodesta 2001 autokaupan ...
Hymy on jo herkässä. Talven mittaan tehdyn remontin myötä entisestä tehdassalista on sukeutunut valoisa automyyntitila.

Autoarinan H-hetki lähestyy

|
Vanha Olavi Räsänen Oy:n punatiilinen tehdaskiinteistö avaa ovensa autokauppana keskikesällä. Pitkä tehdassali hohtaa uutuuttaan, vaikka seinillä on jo pitkä historia. Pelkällä pintaremontilla ei ole ...